Informē par aktualitātēm makšķerēšanā un ilgtspējīgu zivju resursu izmantošanu

Ar vienu roku ņem, ar otru dod!Šis teiciens precīzi raksturo Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Siguldas nodaļas rīkoto bezmaksas informatīvo semināru par tēmu “Makšķerēšana un ilgtspējīga zivju resursu izmantošana publiskajās ūdenskrātuvēs Vidzemē”, kas notika šī gada 2. augustā Limbažos. Pasākums notika, pateicoties Zivsaimniecības nodaļas makšķerēšanas karšu mārketinga līdzekļiem aktivitātē “Informatīva aktivitāte pieaugušajiem makšķerniekiem”.

Pasākuma atklāja Miķelis Peisnieks, projekta “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karte” vadītājs, kurš paskaidroja, ka makškernieki maksā par zivju ieguvi, taču ir pelnījuši informāciju par procesu, tāpēc ieguldīto līdzekļu daļa atgriežas pie patērētāja dažādu pasākumu veidā un šis seminārs ir viens no tiem.

Mērķauditorija bija Vidzemes reģiona esošie un potenciālie publisko ūdenskrātuvju apsaimniekotāji, makšķernieku nevalstisko organizāciju biedri, SVI un citi interesenti. Semināra mērķis bija informēt dalībniekus par aktualitātēm makšķerēšanā, zivju resursu izmantošanā, kā arī to atjaunošanā publiskajās ūdenskrātuvēs.

Kā klausītāji, tā lektori bija Vidzemes zonas makšķernieku biedrību vadošie ļaudis, spriedzi uzturēja tas apstāklis, ka “drēbi zināja” visi!

Jānis Remess, Limbažu novada p/a „ALDA” direktors, kolēģiem pastāstīja par aģentūras pieredzi ezeru apsaimniekošanā, licencētās makšķerēšanas pakalpojumu sniegšanā, kā arī naudas līdzekļu piesaistīšanā šāda veida uzņēmuma attīstībai. Uz jebkuru kolēģu jautājumu Jānim atbilde nebija tālu jāmeklē, ilgu gadu pieredze darīja savu!

Dr. med. vet. Ruta Medne, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” Iekšējo ūdeņu un zivju resursu atražošanas nodaļas vadītāja, iepazīstināja ar ieteikumiem zivju sugu daudzveidības nodrošināšanai, zivju krājumu papildināšanai.

Ivars Dubra, biedrības "Mēs zivīm" vadītājs, lai piedalītos mūsu pasākumā,  bija tiešā nozīmē ”nokāpis no plosta”, pēc vairāku dienu brauciena ar vienāda nosaukuma peldlīdzekļiem  pa Daugavas upi viņš atrada laiku  un nolasīja lekciju “Zivju nārsta produktivitātes uzlabošana un zivju augšanai labvēlīgāku apstākļu nodrošināšana publiskajās ūdenskrātuvēs”.  Ivara vadītā biedrība aktivizējusies Ikšķiles, Ogres  novadu teritorijās un piedalās katrā pasākumā, kas saistīts ar zivīm.

Toms Arnavs, Valsts vides dienesta Valmieras RVP sektora vadītājs, iepazīstināja  ar Zivju resursu aizsardzību ilgtspējīgai to izmantošanai un sabiedrības līdzdalību tajā. VVD pārstāvis veltīja laiku un uzmanību dalībniekiem, lai rastu atbildes uz iespējami lielāku skaitu neskaidrām lietām.

Noslēgumā pateicāmies visiem dalībniekiem un lektoriem par līdzdalību pasākumā un vienojāmies par iespēju tikties līdzīgā nākamajā gadā.

Jānis Kravalis,

LLKC Siguldas nodaļas lauku attīstības/zivsaimniecības konsultants 

Pievienot komentāru