LAD informē par aktuālajām projektu kārtām zivsaimniecībā

Inovācijas

Pasākuma mērķi ir:

 • inovācija zvejniecībā un zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu apstrādē, izstrādājot ieviešanai jaunus vai ievērojami uzlabotus produktus, aprīkojumu, procesus vai metodes;
 • inovācija akvakultūrā, tajā skaitā akvakultūras produkcijas apstrādē, izstrādājot ieviešanai jaunus vai ievērojami uzlabotus produktus vai procesus, lai ieviestu jaunas akvakultūras sugas ar labu tirgus potenciālu, tostarp izpētot inovatīvo produktu vai procesu tehniskās vai ekonomiskās īstenošanas iespējas.

Projektu iesniegumu sestās kārtas kopējais publiskais finansējums:

 1. prioritātē “Veicināt videi ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu zvejniecību” – 2 925 812 eiro.
 2. prioritātē “Veicināt videi ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām balstītu akvakultūru” – 5 707 111 eiro.

Kārta atvērta: 20.08.2019. –20.12.2019.

Finansējuma ierobežojums: 400 000.

Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde

Pasākuma mērķis ir sekmēt ieguldījumus zvejas un akvakultūras produktu apstrādes sektorā.

Pasākumā atbalsta ieguldījumus zvejas un akvakultūras produktu apstrādē, kas:

 • veicina enerģijas taupīšanu vai mazina ietekmi uz vidi;
 • uzlabo drošības, higiēnas, veselības un darba apstākļus;
 • atbalsta tādu komerciālu zivju nozvejas apstrādi, kuras nevar būt paredzētas lietošanai pārtikā;
 • attiecas uz galvenajās apstrādes darbībās radušos blakusproduktu apstrādi;
 • attiecas uz bioloģiskās akvakultūras produktu apstrādi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 6. un 7. pantu;
 • kuru rezultātā rodas jauni vai uzlaboti produkti, jauni vai uzlaboti procesi vai jaunas vai uzlabotas pārvaldības un organizācijas sistēmas.

Pieejamais finansējums: 8 000 000.

Finansējuma ierobežojums: 6 000 000.

Kārta atvērta: 20.08.2019.-20.12.2019.

Zvejas flotes modernizācija

Pasākuma “Zvejas flotes modernizācija” ietvaros ir atbalstāmi šādi apakšpasākumi:

“Veselība un drošība” – zvejnieku higiēnas, veselības, drošības un darba apstākļu uzlabošanai;

“Zvejas ietekmes uz jūras vidi ierobežošana un zvejas pielāgošana sugu aizsardzībai” – zvejas rīku selektivitātes uzlabošanai attiecībā uz zivju izmēru vai sugu, izmetumu izskaušanai vai nevēlamās nozvejas apstrādei, vai zvejas rīku un nozvejas pasargāšanai no aizsargājamiem zīdītājiem un putniem.

Projektu iesniegumu sestās kārtas kopējais pieejamais publiskais finansējums:

 • apakšpasākumā “Veselība un drošība” ir 217 815 eiro,
 • apakšpasākumā “Zvejas ietekmes uz jūras vidi ierobežošana un zvejas pielāgošana sugu aizsardzībai” ir 200 000 eiro.

Pretendents ir Eiropas Savienībā reģistrēta zvejas kuģa īpašnieks.

Pieejamais finansējums: 217 815 un 200 000 eiro.

Kārta atvērta: 20.08.2019. –20.12.2019.

Vairāk informācijas: www.lad.gov.lv.

Pievienot komentāru