Makšķernieku aptauja

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" pēc Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas ierosinājuma veic makšķernieku aptauju. 
Aptaujas mērķis ir iegūt informāciju par makšķernieku paradumiem, interesēm, lomiem un zivju populāciju Latvijas ūdenstilpēs.
Iegūtie dati tiks izmantoti zinātniskiem mērķiem Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" un turpmākai makšķerēšanas politikas pilnveidošanai.

Aptauja pieejama: www.makskeresanaskarte.lv 

Pievienot komentāru