Palīdzēs attīstīties akvakultūras saimniecībām

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR plāno iesaistīties pasākumā “Akvakultūras saimniecībām paredzēti pārvaldības un konsultāciju pakalpojumi”.

 Šis pasākums notiks Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai (ZRP) projektu ietvaros, un to pārraudzīs Lauku atbalsta dienests.

 Pasākuma mērķis ir akvakultūras saimniecību vispārējās veiktspējas un konkurētspējas palielināšana un to darbības negatīvās ietekmes uz vidi samazināšana, atbalstot akvakultūras saimniecībām paredzētu pārvaldības un konsultāciju pakalpojumu izveidi.

Mērķa sasniegšanai interesentiem tiek piedāvātas praktiskās un teorētiskās zināšanas un pakalpojumi, kas ir pieejami zinātniskā institūta BIOR zivju audzētavā “Tome”, tās filiālēs, Akvakultūras pētniecības un izglītības centrā, institūta laboratorijās un citās tā nodaļās. Tiks piesaistīti arī eksperti no citām gan vietējām, gan ārvalstu institūcijām un organizācijām akvakultūras jomas tiešajos jautājumos, kā arī ar to saistītajos juridiskajos, ekonomiskajos un citos konsultatīvajos pakalpojumos. Ar Eiropas atbalstu zivju audzētājiem būs iespējas iegūt dažāda veida konsultatīvos ar akvakultūras jomu saistītos pakalpojumus. Institūta speciālisti un eksperti ir gatavi palīdzēt un dalīties ar zināšanām, kas uzkrātas daudzu gadu garumā dažādu zivju sugu audzēšanas pieredzē un strādājot ar dažādām audzēšanas sistēmām.

Gala labuma ieguvēji pasākumā būs Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrētas akvakultūras dzīvnieku audzētavas, kuras piesaka konsultācijām īpašnieku, dalībnieku vai citu akvakultūras saimniecības norīkotu personu. Protams, tas nenozīmē, ka citiem interesentiem tiks atteiktas konsultācijas vai iespējas apgūt praktiskās zināšanas. Tāpat kā līdz šim, pie mums var vērsties jebkurš interesents neatkarīgi no sava statusa, zvanot vai ierodoties klātienē ar jautājumiem vai pēc citas palīdzības akvakultūras jomā. Jo nereti notiek tā, ka pēc informācijas vēršas ne tikai atzīti akvakultūras uzņēmumi, bet arī privātu dīķu īpašnieki, makšķernieki vai citi interesenti.

Šī gada pasākumā “Akvakultūras saimniecībām paredzēti pārvaldības un konsultāciju pakalpojumi” ir plānotas individuālās konsultācijas saimniecībām. Konsultācijas var būt kā teorētiska informācija klātienē kādā konkrētā jautājumā līdz pat esošas vai plānotas iekārtas vai objekta izvērstam izvērtējumam. Tas varēs saturēt informāciju no akvakultūras dzīvnieku audzēšanas līdz pat ražošanas ietekmei uz vidi konkrētā brīdī vai ilgākā laika periodā, un gala rezultātā tiks izveidots ekspertu un speciālistu sagatavots slēdziens. Pie citām pasākumā ietilpstošajām aktivitātēm var minēt vairākus plānotus seminārus ar ārvalstu vieslektoru līdzdalību par zivju audzēšanu, to veselību, produkcijas realizāciju un citām tēmām.

Vēl apmācību daļā šai pasākumā tiek plānotas praktiskās apmācības zivju audzētavā “Tome” un tās filiālēs, teorētiskās un praktiskās nodarbības zivju slimībās (zivju sekcija, parazitoloģija, ihtiopatoloģija), kā arī apmācību kurss vidēja līmeņa speciālistiem ar ārvalstu lektoru piesaisti un praksi ārvalstīs.

Precīzāku informāciju par gaidāmo pasākumu "Akvakultūras saimniecībām paredzēti pārvaldības un konsultāciju pakalpojumi" un tā norisi var uzzināt Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā BIOR zivju audzētavā “Tome” Akvakultūras pētniecības un izglītības centrā, zvanot uz tālruņa numuru 20232017 vai rakstot uz e-pastu: marcis.zingis@bior.lv.

Mārcis Ziņģis, Akvakultūras pētniecības un izglītības centra vadītājs

Pievienot komentāru