Pie Baļotes ezera noticis izglītojošs pasākums makšķerniekiem

GalerijaPrint

LLKC Jēkabpils nodaļa augustā sarīkoja izglītojošu pasākumu par makšķerēšanu un ilgtspējīgu zivju resursu izmantošanu. Pasākums tika organizēts sadarbībā ar LLKC Zivsaimniecības nodaļu un Krustpils novada pašvaldības Vides un civilās aizsardzības dienesta speciālistiem ar mērķi informēt makšķerniekus un citus interesentus par videi draudzīgu makšķerēšanu un zivju resursu pārvaldību.

Pie Krustpils novada Baļotes ezera uz kopīgu pasākumu – diskusiju uzaicinājām vietējos makšķerniekus, ezera krastu zemju īpašniekus un ezera apsaimniekotāju. Šī vieta tika izvēlēta, jo Baļotes ezerā salīdzinoši nesen ieviesta licencētā makšķerēšana, un tās ietvaros Krustpils novada pašvaldība mērķtiecīgi veikusi dažādus pasākumus: izstrādājusi zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus, regulāri papildina zivju resursus, nodrošina publisko pieeju ezeram, kā arī iekārtojusi peldvietu un papildu vietas makšķerniekiem.

Māra Oltes vadībā draudzīgā gaisotnē apspriedām esošo situāciju ezerā, kā arī meklējām tā attīstības iespējas nākotnē. Diskusijas moderators Māris Olte atgādināja: “Mēs visu varam izdarīt paši – gan labu, gan sliktu.” Viņš pauda savu viedokli par to, kas sagaida ezeru un tā zivju resursus, pētot šībrīža situāciju un izvēlēto saimniekošanas virzienu. Nav noslēpums, ka makšķernieki ir neapmierināti ar to, ka nav iespējas piekļūt labākajām makšķerēšanas vietām, nešķērsojot kāda privātīpašumu, savukārt ezera krastu zemju privātīpašnieki gaužas par atkritumiem un postījumiem, ko aiz sevis atstāj makšķernieki. Māris dalījās arī ar savu pieredzi teritorijas apsaimniekošanā un iespējām, kā mierīgi un draudzīgi līdzās pastāvēt makšķerniekam un ezera krastu zemju īpašniekiem. Šī pasākuma ietvaros mums izdevās izveidot dialogu starp abām “karojošajām” pusēm, katra no tām varēja izklāstīt savu sāpi un pateikt otrai, kā būtu jārīkojas, lai novērstu problēmas nākotnē. Tādējādi ceram, ka mums izdevās panākt kompromisu starp makšķerniekiem un ezera krasta zemju privātīpašniekiem, lai nākotnē Baļotes ezera makšķernieki patvaļīgi nešķērsotu  privātīpašumus, bet gan saskaņotu ar zemes īpašnieku, ka drīkst šķērsot īpašumu, apņemoties aiz sevis atstāt sakoptu teritoriju. Jo, kā izrādās, visu var sarunāt, tikai jāpalūdz, un labs saimnieks nekad neatteiks. Bet, raugoties no otras puses, Māris Olte ieteica privātīpašniekiem parādīt makšķerniekiem un atpūtniekiem, cik daudz darba ieguldīts, lai radītu atpūtas vietu pie ezera un to uzturētu tīru, kas rosinātu apmeklētāju atbildīgāk izturēties pret sniegto iespēju piekļūt ezeram.

Klātesošajiem bija daudz jautājumu pieredzējušajam dabas pētniekam Mārim Oltem, uz kuriem arī tika saņemtas atbildes. Semināra apmeklētāji atzina, ka ieguvuši daudz jaunas, noderīgas informācijas.

Paldies Krustpils novada Vides un civilās aizsardzības dienesta vadītājam Ilmāram Lukstam par atbalstu pasākuma sagatavošanā!

Pasākums notika Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla pasākumu ietvaros, pateicoties Zivsaimniecības nodaļas makšķerēšanas karšu mārketinga līdzekļiem aktivitātē “Izglītojoša aktivitāte pieaugušajiem makšķerniekiem”.

Anita Putka,
LLKC Jēkabpils nodaļas uzņēmējdarbības konsultante

Foto galerija: 

Pievienot komentāru