Roņu nodarīto postījumu kompensācijām – 49 projekti

Šopavasar izsludinātajā projektu konkursā roņu nodarīto postījumu kompensēšanai Lauku atbalsta dienests (LAD) saņēmis 49 pieteikumus par kopumā 164 740 eiro. Šim mērķim šogad bija rezervēti 300 000 eiro.

LAD Zivsaimniecības un valsts atbalsta departamenta direktors Rinalds Vācers informē, ka no saņemtajiem 49 pieteikumiem līdz septembra sākumam bija apstiprināti 47 un pieteikuma iesniedzējiem izmaksāti kopumā 156 973 eiro. Vēl divi projekti par 7766 eiro atradās izvērtēšanā, bet divi projekti noraidīti kā neatbilstoši.

Atgādināsim, ka no 11. maija līdz 15. jūnijam piekrastes zvejnieki varēja iesniegt projektu pieteikumus pasākumā “Kompensācijas shēma par nozvejas zaudējumiem, kurus radījuši aizsargājamie zīdītāji”. Atbalsta mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu piekrastes zvejniekiem, lai segtu aizsargājamo zīdītāju (roņu) radītos zaudējumus to zvejas rīkiem un nozvejai. Šogad kompensācija piešķirta par 2019. gadā radītajiem zaudējumiem. Finansējuma apmērs pretendentam būs atkarīgs no tā nozvejas apjoma kalendārajā gadā, uz ko tiek attiecināts zivju vērtības koeficients (katrai zivju sugai atsevišķi) un roņu radīto zaudējumu koeficients (atkarīgs no zivju sugas).Uz atbalstu var pretendēt gan juridiskas, gan fiziskas personas, kas nodarbojas ar komerciālo zveju Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes ūdeņos.

Šobrīd ir skaidrs, ka kompensācijas ir lietderīgas, taču nopietni jāpārskata to aprēķināšanas un piešķiršanas mehānisms. Vislielākie zaudējumi tiek nodarīti komerczvejniekiem, kas zvejo ar tīkliem. Turklāt šogad viņu lomiem postījumi ir īpaši plaši, tādējādi tīklu zveja piekrastē kļuvusi neizdevīga – lomi tiek izēsti pilnībā, nav loma, ko norādīt nozvejā, līdz ar to nav pamata kompensācijas aprēķināšanai. Ieguvēji ir tie, kuri zvejo ar stāvvadiem, kur kaitējums zvejas rīkiem ir nosacīti neliels, tāpat arī lomam būtisku kaitējumu nav.

2019. gada kopīgie nozvejas apjomi (dati, pēc kuriem noteica kompensācijas)

Informāciju sagatavoja Iveta Timsone, 
LLKC Apgāda vadītāja

Pievienot komentāru