Zivsaimniecības sadarbības tīklam jauns zīmols

Kopīgi dodoties uz mērķi, to ir vieglāk sasniegt, – tāda ir jaunradītā Zivsaimniecības sadarbības tīkla zīmola būtība.

 Zīmolu ir radījis uzņēmums „Bright”, kam ir gan pieredze zīmolu veidošanā, gan citu radošu darbu veikšanā, balstoties uz jaunākajām grafiskā dizaina tendencēm. Zīmolā ietverti vairāki zivsaimniecības nozarei un piekrastes teritorijām nozīmīgi elementi. Vienojošais elements visai piekrastei un zivsaimniecības nozarei, protams, ir zivis. Vairāku grafiski atveidotu zivju kopums simbolizē Zivsaimniecības sadarbības tīkls būtību – apvienot nozares ļaudis. Savukārt kopīgo virzību uz priekšu simbolizē grafisko elementu forma – tie uztverami gan kā zivis, gan kā virziena rādītāji.

 Mēs ceram, ka Zivsaimniecības sadarbības tīkla (ZST) jauno zīmolu pozitīvi novērtēs arī sadarbības partneri, piekrastes iedzīvotāji, zvejnieki, zivrūpnieki, dīķsaimnieki un pārējā sabiedrība. Tas veiksmīgi raksturo ZST būtību un mērķus. Tie ir: veicināt zivsaimniecības nozares ilgtspējīgu attīstību reģionos un cilvēku skaita pieaugumu piekrastē; uzlabot dzīves kvalitāti zivsaimniecībai nozīmīgās teritorijās, kā arī attīstīt zvejniecību. ZST mērķis ir atrast labāko veidu, kā dot iespējas sadarboties visām šajā nozarē iesaistītajām pusēm – valsts, pašvaldības iestādēm, uzņēmumiem, nevalstiskajām organizācijām un citiem.

 ZST izveidots Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013. gadam ietvaros un tā funkcijas veic Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs.

 

Iveta Tomsone,

LLKC sabiedrisko attiecību vadītāja

Pievienot komentāru