Zivsaimnieki izglītojas par novada popularizēšanas iespējām

Lai turpinātu pagājušajā gadā iesākto zināšanu apgūšanu, Salacgrīvas puses zivsaimnieki 18. aprīlī ieradās uz LLKC Limbažu nodaļas organizēto izglītojošo semināru Zivsaimniecības nozares uzņēmumu iespējas novada popularizēšanā. Izteiktie ierosinājumi no iepriekšējā pasākuma dalībniekiem bija ņemti vērā, piesaistīti interesējošie lektori, kuri labprāt dalījās ar savām zināšanām.

Ne visi zināja par jau Eiropas regulās reģistrētajiem Latvijas produktiem, tādiem kā Carnikavas nēģi, Salināta rudzu rupjmaize, Latvijas lielie pelēkie zirņi. Juris Zinārs, Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta Biotehnoloģijas un kvalitātes nodaļas  vadītājs, pastāstīja par Pārtikas kvalitātes shēmām un prasībām Latvijas novadu produktu iekļaušanai tajās. Novadam raksturīgā produkta iekļaušana Eiropas Savienības Pārtikas kvalitātes shēmā uzliek papildus pienākumus gan ražotāju grupai, gan arī katram ražotājam, tāpēc lektors uzsvēra zivsaimniecības nozares uzņēmumu pašu iniciatīvas svarīgumu.

Izskanēja idejas par iespējamajiem produktiem, ko varētu ierosināt iekļaušanai minētajā reģistrā. Viens no tiem bija “Salacas zutiņi”, kas ir sens Salacas upes nēģu nosaukums. Novada muzejā pat ir saglabājusies viena no kārbām, kādās kādreiz tika tirgoti nēģi ar interesanto nosaukumu. Noteikti kāds no klātesošajiem nēģu taču zvejniekiem domās jau redzēja savu zvejoto produkciju iepakojumā ar krāsainajām Pārtikas kvalitātes shēmu uzlīmēm, kuras atpazīst Eiropas tūristi. Lai sapņi kļūtu tuvāki un sasniedzami, Ginta Dzerkale, Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta Biotehnoloģijas un kvalitātes nodaļas vecākā referente, iepazīstināja dalībniekus ar reģistrācija praktisko procesu. Lektore apliecināja, ka viņu nodaļas darbinieki ir atvērti zivsaimnieku vēlmēm ierakstīt sava novada produktus reģistros, lai, piemēram, “Salacas zutiņi” atgrieztos apritē un kļūtu populāri.

Dzintris Kolāts, “Rīgas un Apriņķa Avīzes” galvenais redaktors, Salacgrīvas Reņģēdāju festivāla producents, stāstīja par  Zivsaimniecības nozares popularizēšanu masu informācijas līdzekļos, kā arī informēja par zvejas un pārstrādes uzņēmumu iespējas Salacgrīvas Reņģēdāju festivāla programmas nodrošināšanā. Lektors atklāja pirmo festivālu organizācijas nianses, iepazīstināja klātesošos ar saviem paņēmieniem publikas piesaistīšanai. Viņš dāsni padalījās ar šogad plānotā pasākuma aizkulisēm, zivsaimnieki bija pirmie, kas uzzināja trešajā festivālā sagaidāmās lietas, kas notiks 19. maijā. Kā jau kolorīta personība, viens no galvenajiem mūsu pašmāju reņģēdājiem – Kolāta kungs neviltotu interesi dalībniekos radīja ar savu aizrautību tajās lietās, ko dara. Visam viņa uzstāšanās laikam cauri vijās viņa gara bērna –  Reņģēdāju festivāla tēma, kas ar praktiskiem piemēriem mācīja iespējas, kā labāk prezentēt sevi sabiedrībai. Arī pēc prezentācijas zivsaimnieki pārmaiņus pārrunāja ar Salacgrīvas Reņģēdāju festivāla producentu lietas, kas abpusēji tuvas.

Noslēgumā Ruta Birkenberga, biedrības "Mežābele" vadītāja, stāstīja, kā Salacgrīvas novada reņģu ēdienu receptes pielietojamas zivju apstrādē un ēdināšanas pakalpojumu sniegšanā. Un ne tikai, arī praktiski nodemonstrēja vairākas receptes. Uzstāšanās kulminācija bija zivju torte, kura izsauca nedalītu sajūsmu visos klātesošajos.

Pasākums notika Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla aktivitātes „Informatīvu un izglītojošu semināru un pieredzes apmaiņas braucienu organizēšana” ietvaros.

Jānis Kravalis,

ZST konsultants

Pievienot komentāru