Jaunumi

Augusta izskaņā Alūksnes, Apes un Gulbenes novadu zivsaimniecības nozares interesenti devās pieredzes apmaiņas braucienā “Piekrastes zvejniecības un uzņēmējdarbības saimniekošanas pieredze dīķsaimniecībās”. Šogad mūsu ceļš veda uz Carnikavas un Inčukalna novadiem.

Turpinot tradīciju katru gadu doties pieredzes apmaiņas braucienā un iepazīt zivsaimniecības iespējas Latvijā, Liepājas puses uzņēmēji un organizāciju pārstāvji devās uz Kuldīgas un Engures novadiem, brauciena laikā apmeklējot četrus interesantus uzņēmējus.

Lai veicinātu piekrastes attīstību, iepazīstinātu ar zvejniecības tradīcijām un darbīgiem uzņēmējiem, otro gadu pēc kārtas Tukuma piekrastē tika rīkotas atvērto durvju dienas zvejnieku sētās un uzņēmumos.

Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla pasākumu ietvaros Apes novada atpūtas kompleksā “Kalnarušķi” 29. augustā notika Alūksnes un Gulbenes nodaļu rīkotais izglītojošais seminārs par zivju audzēšanu, to savstarpējo saderību un piemērotību ūdenstilpei.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Tukuma nodaļa organizēja semināru par zvejas un akvakultūras produktu apstrādi un mārketingu.

Kopā ar LLKC Valmieras nodaļas konsultantiem pieredzes apmaiņas braucienā devās Vidzemes puses vairāku novadu publisko ūdeņu apsaimniekotāji un akvakultūras interesenti.

LLKC Kuldīgas nodaļas zivkopji devās izglītojošā braucienā uz Engures novadu, lai iepazītos ar piekrastes zvejniecību, zivju pārstrādi un realizāciju, dalītos pieredzē par Eiropas fondu apguvi.

Kad vasara bija pašā zenītā, Rūjas skolā Rūjienas novadā vasaras makšķerēšanas un vides izpētes nometnē tikās 17 jaunieši no Valmieras pilsētas, Mazsalacas un Alojas novadiem vecumā no 10 līdz 18 gadiem.

Izmantojot brīdi, kad reņģu zveja beigusies, bet nēģu vēl nav uzsākta, Carnikavas novada zivsaimniecības uzņēmumu pārstāvji vienojās braucienam uz Kurzemes piekrasti, lai smeltos pieredzi no saviem kolēģiem tajā pusē.

Užavas un Tārgales pamatskolu audzēkņi kopā ar LLKC Ventspils nodaļas konsultantiem devās izglītojošā braucienā, lai iepazītu un izzinātu zvejnieku ikdienu, dzīvi, darba specifiku gan sendienās, gan pašlaik.

Lapas