Jaunumi

Zemkopības ministrijas un SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” 25.novembrī aicina uz Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla rīkoto konferenci “Zivsaimniecības nozares aktualitātes un tirgus situācija Latvijā”.

Rīgas jūras līča piekrastē valdošais “bada vējš” stingri ierobežoja zvejnieku un lomu apstrādātāju aktivitātes oktobrī, taču arī ļāva sarosīties kopīgam braucienam pie kolēģiem. Par pasākuma izdošanos parūpējās Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkls, un 25.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Siguldas nodaļas rīkotajā informatīvajā seminārā “Attīstības iespējas zivsaimniecībā, atbalsta veidi, problēmu risinājumi nozarē”, kurš 2.

Pamatojoties uz 2016.gada 16.septembra Zivsaimniecības konsultatīvās padomes sēdē nolemto (2016.gada 30.septembra protokola Nr.4.2-8e/3/2016 4.punkts), Zivsaimniecības departaments informē par ziņošanas nosacījumiem un darbībām ar zvejas rīkos nejauši bojāgājušajiem roņiem.

Zivsaimniecības sadarbības tīkla organizētais pieredzes apmaiņas brauciens uz Ungāriju bija īpašs ar to, ka tajā piedalījās visi Latvijas Zivju audzētāju asociācijas biedri, kas ir lielākie karpu audzētāji Latvijā (tie saražo apmēram 70% no visas Latvijā saražotās akvakultūras produkcijas): AS “N

LLKC Zivsaimniecības sadarbības tīkls 19. un 20. oktobrī rīkoja pieredzes apmaiņas braucienu uz Lietuvu ar mērķi apgūt un apskatīt piekrastes zivsaimniecības attīstības iespējas Lietuvā. Braucienā piedalījās zivsaimniecības pārstāvji no visas Latvijas piekrastes, kopā 20 dalībnieki.

LLKC Talsu nodaļas zivsaimnieki devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Lapmežciemu un Salacgrīvas novadu, lai iepazītos ar piekrastes zvejniecību, zivju pārstrādi un realizāciju, nēģu zveju un dalītos pieredzē par Eiropas fondu apguvi.

Latvijas Lauku konsultācijas un izglītības centra Kuldīgas nodaļa organizēja pieredzes apmaiņas braucienu Skrundas vidusskolas un Nīkrāces pamatskolas skolēniem, lai viņus iepazīstinātu ar izglītības un darba iespējām zivsaimniecībā, paplašinātu skolēnu redzesloku par zivkopību. Braucienā piedalījās 24 skolēni un trīs skolotāji.

LLKC Madonas nodaļa organizēja pieredzes apmaiņas braucienu „Ūdenskrātuvju veidošana, uzturēšana. Zivju dīķu ierīkošana un apsaimniekošana”, dodoties uz Rēzeknes novadu.

Puiši, kuri Atmodas gados mācījušies Salacgrīvas vidusskolas Jūrniecības koledžas klasēs, nu jau pasaules jūrās un okeānos vada lieltonnāžas kuģus kā tālbraucēji kapteiņi. Ar vienu no viņiem – Ivo Loginu – Salacgrīvas vidusskolas skolēni nule tikās bibliokuģa “Krišjānis Valdemārs” komandas vizītes laikā dzimtajā skolā.

Lapas