Jaunumi

Uzņēmuma “Zamelsons” pamatprodukcija ir mazsālīta laša un foreļu fileja vakuumā, kā arī mazsālīta siļķu fileja.  Šogad plānots uzsākt zivju kulinārijas produktu ražošanu, kas būtiski paplašinās saražotās produkcijas klāstu.

Sveiks, zivju mīļotāj, un zivju dīķu turētāj! Sveiciens arī tiem, kuri par zivju audzēšanu piemājas dīķītī vēl tikai sapņo! Parunāsim par to, kas būtu darāms zivkopim pavasara mēnešos, lai zivis dīķos justos labi un augtu.

Veicamie darbi dīķos

Informējam par iespējām, kas pieejamas lauku un piekrastes teritoriju esošajiem un topošajiem mazajiem uzņēmējiem un organizācijām. Vēlies uzsākt vai pilnveidot savu uzņēmējdarbību laukos vai piekrastē? Izlasi!

Lauku atbalsta dienests atgādina par iespējām pieteikties atbalsta pasākumos. Projektu iesniegumu veidlapas un metodiskie norādījumi to aizpildīšanai ir atrodami mājaslapā www.lad.gov.lv.

Turpinot pērn aizsākto tradīciju, arī šogad tiks organizēts pasākums Gada balva zivsaimniecībā „Lielais loms – 2016”, kas ir Zemkopības ministrijas iedibināta zivsaimniecības nozares augstākās atzinības piešķiršana par nozīmīgiem sasniegumiem un ieguldījumu nozares labā.

Engures pagasta Saieta namā 25. februārī notika seminārs par aktualitātēm zivsaimniecības nozarē.

Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkls (ZST) ir izstrādājis darbības plānu 2016. gada aktivitātēm, balstoties uz nozares pārstāvju un pasākumu dalībnieku vēlmēm, idejām un ieteikumiem.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR zivju audzētavā “Tome” atklājis zivju audzēšanas, pētniecības un izglītības centru. Centra izveide ir ļoti nozīmīga akvakultūras zinātnes un pētniecības tālākai veiksmīgākai attīstībai Latvijā.

Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla aktivitātes “Nozaru organizāciju kapacitātes celšanas pasākumi” ietvaros biedrība „Latvijas Zvejnieku federācija” izstrādāja ziņojumu, kurš ietver aprakstu par biedrību un tās darbību, organizācijas mērķiem un uzdevumiem, informāciju par biedriem, pārskatu

Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla aktivitātes “Nozaru organizāciju kapacitātes celšanas pasākumi” ietvaros biedrība „Latvijas Zivju audzētāju asociācija” izstrādāja ziņojumu, kurš ietver aprakstu par biedrību un tās darbību, organizācijas mērķiem un uzdevumiem, informāciju par biedriem, pār

Lapas