Jaunumi

LLKC Zivsaimniecības sadarbības tīkls novembrī rīkoja pieredzes apmaiņas braucienu uz Poliju.

Rojas novada piejūras ciems Kaltene daudziem pazīstams ar lieliem laukakmeņiem klāto piekrasti un senām zvejnieku aroda tradīcijām.

LLKC Talsu nodaļa

Situācija zivsaimniecības nozarē

Novembra beigās Ādažos notika Zemkopības ministrijas (ZM) un LLKC Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla rīkotā konference “Zivsaimniecības nozares attīstība, iespējas 2015.–2020. gadā”.

Zivsaimniecība līdz šim bijusi teju vienīgā tautsaimniecības nozare, kurai nebija savas gada balvas, ko pasniegt labākajiem darbiniekiem. Šogad viss mainījās.

LLKC Jelgavas nodaļa rīkoja mācību un pieredzes apmaiņas braucienu, lai iepazītu mūsdienu piekrastes zvejniecību, privāto un valsts nozīmes ezeru apsaimniekošanu un zivju audzēšanas pieredzi Engures un Tukuma novadā.

Braucienā, kura mērķis bija dod iespēju tuvāk iepazīt zivsaimniecību, 4. novembrī piedalījās deviņpadsmit zinātkāri un atraktīvi Pāvilostas novada Vērgales pamatskolas 8. un 9. klases skolēni, kuri iepazina Liepājas Jūrniecības koledžu un Durbes ezera informatīvi izglītojošo ekspozīciju.

Ar Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda un Zemkopības ministrijas atbalstu Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkls izdod Latvijas zivsaimniecības gadagrāmatu „Latvijas Zivsaimniecība 2015”. Šis ir gadagrāmatas izdošanas 19.

Liepājas puses piekrastes un nēģu zvejnieki 3. novembrī devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Saulkrastu un Carnikavas novadu, iepazīstoties ar zvejniecības un zivju apstrādes tradīcijām.

LLKC Jelgavas nodaļa organizēja braucienu “Zvejas produktu ražošanas un zvejniecības procesa izzināšana”, kurā piedalījās 25 Kalnciema pagasta vidusskolas skolēni un skolotāji.

Lapas