Jaunumi

Piecpadsmit gados Carnikavas Nēģu svētki kļuvuši populāri, un tos apmeklē viesi no visas Latvijas, kā arī ārzemju delegācijas.

Jauniešiem no 18 līdz 30 gadiem Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkls (ZST) šogad piedāvā iespēju iegūt jaunas vai papildināt jau esošās teorētiskās un praktiskās zināšanas par zivsaimniecību, iesaistoties aktivitātē “Atbalsts jauniešiem akvakultūras un zvejni

Latvija ir ICES jeb Starptautiskās jūras pētniecības padomes dalībvalsts jau 22 gadus, un tās konference šogad tiks organizēta Rīgā no 19. līdz 23. septembrim. Parasti šādos pasākumos piedalās ap 600 zivsaimniecības zinātnieku.

Vasarā aktīvi noritējis darbs, apkopojot pieteikumus zivsaimniecības gada balvai “Lielais loms”. Šogad pieteikumu saņemts mazāk, jo nozarei klājas visai grūti, tomēr pretendenti visās nominācijās ir pieteikti un pašlaik tiek analizēti.

Augusta izskaņā Alūksnes, Apes un Gulbenes novadu zivsaimniecības nozares interesenti devās pieredzes apmaiņas braucienā “Piekrastes zvejniecības un uzņēmējdarbības saimniekošanas pieredze dīķsaimniecībās”. Šogad mūsu ceļš veda uz Carnikavas un Inčukalna novadiem.

Turpinot tradīciju katru gadu doties pieredzes apmaiņas braucienā un iepazīt zivsaimniecības iespējas Latvijā, Liepājas puses uzņēmēji un organizāciju pārstāvji devās uz Kuldīgas un Engures novadiem, brauciena laikā apmeklējot četrus interesantus uzņēmējus.

Lai veicinātu piekrastes attīstību, iepazīstinātu ar zvejniecības tradīcijām un darbīgiem uzņēmējiem, otro gadu pēc kārtas Tukuma piekrastē tika rīkotas atvērto durvju dienas zvejnieku sētās un uzņēmumos.

Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla pasākumu ietvaros Apes novada atpūtas kompleksā “Kalnarušķi” 29. augustā notika Alūksnes un Gulbenes nodaļu rīkotais izglītojošais seminārs par zivju audzēšanu, to savstarpējo saderību un piemērotību ūdenstilpei.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Tukuma nodaļa organizēja semināru par zvejas un akvakultūras produktu apstrādi un mārketingu.

Kopā ar LLKC Valmieras nodaļas konsultantiem pieredzes apmaiņas braucienā devās Vidzemes puses vairāku novadu publisko ūdeņu apsaimniekotāji un akvakultūras interesenti.

Lapas