Jaunumi

Noticis LLKC Madonas konsultāciju biroja rīkotais izglītojošais seminārs par zivju audzēšanu (audzēšana, kopšana, barošana, slimības, zivju sugas, to savstarpējā saderība un piemērotība).

Biedrība “Darīsim paši!” martā piedalījās Valsts zivju fonda izsludinātā projektu iesniegumu konkursā un iesniedza projekta pieteikumu “Tematisks izdevums “Pazīsti, atbalsti, sargā!””.

Šoreiz viedokli par ieguvumiem no “Lielā loma” balvas, kā arī zivsaimniecības nozares nākotnes vīzijas ieskicējumu vaicājām vienam no lielākajam zivju konservu ražotājiem Baltijā SIA “Karavela”.

LLKC Tukuma nodaļas konsultanti kopā ar 18 Lapmežciema pamatskolas piektās un astotās klases skolēniem un skolotājiem devās izzinošā pieredzes apmaiņas braucienā, lai rosinātu interesi par zvejniecību, zvejniecības tradīcijām, zivsaimniecību un zivju resursu aizsardzību.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Saldus nodaļa 10. maijā organizēja pieredzes apmaiņas braucienu Brocēnu vidusskolas skolēniem, lai iepazīstinātu ar izglītības un darba iespējām zivsaimniecībā.

Lai iedrošinātu un atbalstītu jauniešus, kas nodarbojas ar piekrastes zvejniecību, LLKC Talsu nodaļa aprīļa beigās organizēja tikšanos ar jauniešiem Kolkas pusē.

Zemkopības ministrija (ZM) aicina zivsaimniecības nozares uzņēmējus un jaunos darbiniekus pieteikties balvai “Lielais loms 2016”. Balvas mērķis ir veicināt zivsaimniecības nozares attīstību un nozīmīgumu sabiedrībā.

LLKC Liepājas nodaļa aprīļa beigās rīkoja pasākumu “Zivsaimniecības popularizēšana”, kas notika Liepājas 15. vidusskolā. Braucienā piedalījās kopā deviņpadsmit 8. a klases skolēni.

Starptautiskā seminārā tika spriests par zivju audzēšanas specifiku slēgtajās baseinu sistēmās un inovatīvām iespējām zivju audzēšanas procesā.

Kolkas Tautas namā 4. aprīlī notika informatīvs seminārs «Zivsaimniecības attīstības iespējas Eiropas jūrlietu un Zivsaimniecības fonda 2014. –2020. gada plānošanas periodā», ko organizēja Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Talsu nodaļa.

Lapas