Jaunumi

Aleksandrs Rozenšteins Salacgrīvā nodarbojas ar nēģu zveju, vienlaikus saglabājot arī kultūrvēsturisku vērtību – zveju ar murdu taci, kādi Latvijā lietoti gadsimtiem ilgi, bet gadu gaitā mainījusies tikai pati murdu konstrukcija un to izgatavošanā lietotie materiāli.

Iestājoties aukstam laikam, jebkurš zivju dīķa saimnieks apdomā, vai tiešām manas zivis var palikt dīķī visu ziemu? Atbilde ir – jā.

Noslēgumam tuvojas plānošanas periodā no 2007.–2013. gadam Latvijā pieejamā publiskā finansējuma izmantošanas laiks, kurā Eiropas Zivsaimniecības fonda ietvaros zivsaimniecības attīstībai bija pieejami 166,7 miljoni eiro publiskā finansējuma.

Engurē 28. novembrī notika ikgadējā Zivsaimniecības nozares konference, kas tika kupli apmeklēta. Piedalījās vairāk nekā simts dalībnieku.

Zivsaimniecības sadarbības tīkls kopā ar Zemkopības ministriju organizē ikgadējo konferenci „Zivsaimniecības nozares attīstība un iespējas 2014.– 2020. gadā”.

LLKC Tukuma nodaļa organizēja izglītojošu braucienu par jūrniecības izglītības un darba iespējām Engures un Tumes vidusskolas pirmo līdz sesto klašu skolēniem.

Pieredzes braucienā uz Kurzemes piekrasti devās mūspuses zivsaimnieki, lai iepazītos ar nelielu saimniecību zivju pārstrādes un realizēšanas pieredzi.

LLKC Limbažu nodaļa rīkoja pieredzes apmaiņas braucienu novada skolēniem, lai popularizētu zvejniecības nozari jauniešu vidū.

Konkursa laureāti (no kreisās): Ilze Jēkabsone, Mārcis Saklaurs, Marta Dance, Dāvis Melnalksnis, Raivis Švarcs, Vita Multiņa un Uldis Noviks

Latvijas piekrastes jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanas konkursa noslēguma pasākumā noteikti šāgada labākie biznesa projekti.

Engures novada „Dieniņās” jaunieši apgūstot zivju vēršanu, viņus māca Iveta Celkarte.

LLKC Talsu nodaļas organizētajās jauniešu mācībās uzņēmējdarbības veicināšanai piedalījās septiņi jaunieši, kuri vēlas savu dzīvi saistīt ar jūru.

Lapas