Jaunumi

Starptautiskajā zinātniskajā konferencē „IFM Lamprey conference 2014”, kas maijā notika Lielbritānijā, Latviju pārstāvēja zinātniskā institūta „BIOR” speciālists Kaspars Abersons, lai gūtu informāciju par jaunākajiem pētījumiem nēģu bioloģijas, aizsardzības un populāciju apsaimniekošanas jomā.

Šī gada 21. maijā ir stājusies spēkā pamatregula par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, taču Eiropas Savienības institūcijas sadarbībā ar visām dalībvalstīm joprojām turpina darbu pie pamatregulu „pavadošās” likumdošanas izstrādāšanas, kura noteiks detalizētākus nosacījumus jaunā Jūrlietu un zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai.

Īstenots Eiropas zivsaimniecības fonda atbalstītais projekts „Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR zivju audzētavas „Tome” filiāles „Pelči” teritorijas labiekārtošana”. 

Pateicoties veiksmīgai sadarbībai ar 3 pavāru restorānu – Tam labam būs augt, jau trešo reizi organizējam kulinārijas semināru, kas notiks 18. jūnijā Nīcas novada Pērkonē, viesnīcas „Jūrnieku ligzda” pagalmā. Šajā seminārā gatavosim zivis uz grila šefpavāra Ērika Dreibanta vadībā.

Jau otro gadu Alūksnes Lielās Līgo Lustes ietvaros 21.jūnijā Alūksnes Pilssalā tiek organizēti Zušu svētki, kuri sāksies ar Zušu Ķēniņa sagaidīšanas ceremoniju un Alūksnes ezera Nāru, Pērkondēlu un Līgomeitu ZUŠU pielabināšanas rituālu. Pasākuma gaitā notiks:

Lapas