Skolas

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Ludzas nodaļa 19. oktobrī rīkoja informatīvo tikšanos un pieredzes apmaiņas braucienu 8.–9. klašu skolēniem, lai iepazītu vietējos uzņēmējus blakus esošajā Rēzeknes novadā.

LLKC Limbažu konsultāciju birojs 5. oktobrī rīkoja pasākumu skolēniem. Šogad tika nolemts sadarboties ar bijušā Limbažu rajona vispārizglītojošām skolām, kurās darbojas biedrības “Latvijas Mazpulki” nodaļas. Tādas mūsu pusē ir trīs –

Pēc veiksmīgi aizvadītām informatīvajām tikšanās reizēm ar LLKC Saldus konsultāciju biroju 11. oktobrī Saldus novada Jaunlutriņu pamatskolas un Cieceres internātpamatskolas 8. un 9. klases audzēkņi devās izbraukuma seminārā.

Codes un Vecsaules pamatskolas skolēni piedalījās pasākumā, kas bija veltīts lauksaimniecības un mežsaimniecības nozaru popularizēšanai vispārizglītojošajās skolās.

Pienācis rudens, kas līdzi sev nes gan ražu mūsu dārzos, gan balvas par veiksmīgi aizvadītu konkursa “Šodien laukos” sezonu. Bet, pirms sākam dalīt balvas, mums priekšā ir vēl pēdējais konkursa uzdevums!

No 17. līdz 21. jūlijam Jaunpilī notika Latvijas mazpulku nometne “Visu daru es ar prieku!” Mazpulcēni uz vasaras nometni bija ieradušies gan no Kurzemes, gan Latgales, Vidzemes un Zemgales.  Piecu dienu garumā nometnē mazpulcēni tika iesaistīti dažādās nodarbēs, bet 18.

Vai zini, kas ir vegāns? Vai esi savā ceļā sastapis lūsi vai viltīgo lapsu kūmiņu? Varbūt tu labi pazīsti Latvijas aizsargājamos augus? Ja tu esi staigājoša enciklopēdija, – šis uzdevums domāts tev!

Skolas gadam beidzoties, atbrīvojam prātus no domām par vienādojumiem, komatiem un nošu rindām, un sākam ģenerēt idejas!

Lai arī mūsdienām raksturīgi, ka lauki kļūst arvien tukšāki, tomēr vēl ir kāda daļa sabiedrības, kas novērtē gan lauku labumus, ko ražo zemnieku saimniecībās, gan lauku svaigo gaisu un apkārtējo dabu.

LLKC Daugavpils nodaļa 27. aprīlī rīkoja informatīvi izglītojošu tikšanos Salienas vidusskolā ar mērķi popularizēt lauksaimniecības nozares un tālākizglītības iespējas lauksaimniecības jomā. Kopā tika sanākuši 54 skolēni.

Lapas

Subscribe to RSS - Skolas