Skolas

Pienācis rudens, kas līdzi sev nes gan ražu mūsu dārzos, gan balvas par veiksmīgi aizvadītu konkursa “Šodien laukos” sezonu. Bet, pirms sākam dalīt balvas, mums priekšā ir vēl pēdējais konkursa uzdevums!

No 17. līdz 21. jūlijam Jaunpilī notika Latvijas mazpulku nometne “Visu daru es ar prieku!” Mazpulcēni uz vasaras nometni bija ieradušies gan no Kurzemes, gan Latgales, Vidzemes un Zemgales.  Piecu dienu garumā nometnē mazpulcēni tika iesaistīti dažādās nodarbēs, bet 18.

Vai zini, kas ir vegāns? Vai esi savā ceļā sastapis lūsi vai viltīgo lapsu kūmiņu? Varbūt tu labi pazīsti Latvijas aizsargājamos augus? Ja tu esi staigājoša enciklopēdija, – šis uzdevums domāts tev!

Skolas gadam beidzoties, atbrīvojam prātus no domām par vienādojumiem, komatiem un nošu rindām, un sākam ģenerēt idejas!

Lai arī mūsdienām raksturīgi, ka lauki kļūst arvien tukšāki, tomēr vēl ir kāda daļa sabiedrības, kas novērtē gan lauku labumus, ko ražo zemnieku saimniecībās, gan lauku svaigo gaisu un apkārtējo dabu.

LLKC Daugavpils nodaļa 27. aprīlī rīkoja informatīvi izglītojošu tikšanos Salienas vidusskolā ar mērķi popularizēt lauksaimniecības nozares un tālākizglītības iespējas lauksaimniecības jomā. Kopā tika sanākuši 54 skolēni.

Straupes pamatskolas 6. un 8. klases skolēniem 27. aprīlī Priekuļu tehnikumā notika informatīvā diena, kurā skolēni tika iepazīstināti ar dažādām lauksaimniecības nozarēm, lauksaimniecības pārvaldes sistēmu un iestādēm, kuras organizē un vada lauksaimniecības nozari, uzņēmējdarbības veidiem lauku teritorijās, kā arī ar izglītības iespējām Priekuļu tehnikumā.

Auces vidusskolā sadarbībā ar LLKC Dobeles nodaļu tika organizēta “Karjeras diena”. Dienas pirmajā daļā konsultantes Monta Mantrova un Raimonda Ribikauska informēja skolēnus par uzņēmējdarbības veidiem laukos, to attīstības tendencēm, kā arī par izglītības un karjeras iespējām lauksaimniecībā.

Klāt konkura ''Šodien laukos'' otrais uzdevums '"Dabas mošanās''

 

Ir pienācis tas svarīgais brīdis, kad izsludinām konkursa “Šodien laukos” pirmo šī gada uzdevumu un mēneša tēmu.

Lapas

Subscribe to RSS - Skolas