Prezentācijas no informatīvajiem semināriem par KLP attīstību pēc 2020. gada un LAP aktualitātēm 2018. gadā