Aizputes novads

Pieredzes apmaiņa Aizputē!

Aizputes Tūrisma un mūžizglītības centrs, Atmodas ielā 16 organizē "Pieredzes apmaiņa uzņēmējdarbībāba"
19.03. Informatīvā diena, plkst. 13:00
26.03.
- Kā izveidot veiksmīgu biznesu;
-uzņēmējdarbības veidi, jauno uzņēmēju ABC
02.04.
- Es zinu ko vēlos un piepildu to;
- mērķu veiksmīga definēšana un pašmotivācija.

Informatīvs seminārs Aizputē!

LLKC Liepājas nodaļa aicina uz BEZMAKSAS informatīvo semināru " Par lauku attīstības aktualitātēm un pasākumiem"
KUR?
Aizputes kultūras nams, Atmodas iela 16, Aizpute, LV -3456.
CIKOS?
Plkst. 11:00
TĒMAS:
- 2015.gada ES tiešo maksājumu atbalsta saņemšanas nosacījumi;
- kultūraugu dažādošana, Ekoloģiskās nozīmes platības, ilggadīgo zālāju saglabāšana 2015.gadā;
- 2015.gada Lauku attīstības programmas ES tiešo maksājumu atbalsta saņemšanas nosacījumi;
- EPS funkcionalitāte un lietošana 2015.gadā.

Zemkopības ministrijas konference Kurzemē

Zemkopības ministrija sadarbībā ar SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Valsts Lauku tīkla aktivitāšu ietvaros arī šogad organizē 4 reģionālās konferences lauksaimniekiem.

Kurzemē - 12. martā Kazdangas Kultūras un pieaugušo izglītības centrā, Pils gatvē 2, Kazdangā, Aizputes novadā.

 Zemkopības ministrijas organizētajās konferencēs lauksaimniekiem tiks sniegta informācija par svarīgākajām aktualitātēm saistībā ar platību maksājumiem un jauno Lauku attīstības programmu.

Informatīvais seminārs - Aizaugusī lauksaimniecības zeme – kā to izmantot lietderīgi. Kādu atbalstu mežam varam sagaidīt no Eiropas Savienības šajā plānošanas periodā?

Aizaugošās zemes – negatīva tendence Latvijas laukos. Statistikas dati.
Aizaugošo zemju izmantošanas iespējas. Likumdošanas prasības, lai platību atzītu par mežu. Procesuālā kārtība zemes lietošanas veida maiņai. Plantāciju meži
Kārtība, kādā aizaugušās zemes atgriezt lauksaimnieciskajai izmantošanai. Atmežošana, atmežošanas kompensācijas un kādos gadījumos tās jāmaksā.
Atbildes uz jautājumiem, diskusijas
Paredzamais ES atbalsts meža jomā 2014. – 2021.gadam
Diskusijas, atbildes uz jautājumiem, semināra apkopojums, ierosinājumi turpmākai darbībai

Projektu rakstīšanas izpratne un domāšana. Praktiska apmācība Aizputē

Projektu rakstīšanas izpratne un domāšana. Praktiska apmācība Aizputē

Mērķgrupa: 20 NVO un citas personas, kurām ir neliela vai nekāda pieredze projektu rakstīšanā
Laiks: 6. un 9. decembris plkst. 10:00 – 16:30
Vieta: Pasta iela 2, Aizpute
Lektore: Inese Siliņa, Kurzemes NVO atbalsta centra direktore
Pieteikties semināram: elektroniski ŠEIT vai Biruta Konrāde, tel. 26546632, birutako@inbox.lv

Lapas

Subscribe to RSS - Aizputes novads