Alojas novads

Informatīvais seminārs Staicelē | ES atalsts mežsaimniecībā

Nepieciešamā dokumentācija, lai pretendētu uz atbalsta saņemšanu mežsaimniecības apakšpasākumā "Meža ieaudzēšana" un "Meža
ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošanā". Ieaudzēšanai piemērotākās koku sugas atkarībā no izvēlētās vietas. Stādāmā materiāla izvēle un tā ietekme uz nākotnes mežaudzes ekonomisko ieguvumu. Ierīkošanas process. Cirsmas vērtības
noteikšanas principi. Faktori, kas jāņem vērā slēdzot koksnes pārdošanas līgumus.

Informatīvais seminārs Alojas nov. | ES atbalsts meža īpašniekiem. Padomi meža apsaimniekošanā

Pārskata sagatavošana pēc ES projektu realizācijas. Jaunākās aktualitātes privātajā meža sektorā. Praktiskās pieredzes
pārnese Latvijas un ārvalstu mežsaimniecībā. Cirsmas vērtības noteikšanas principi. Faktori, kas jāņem vērā slēdzot koksnes pārdošanas
līgumus.

Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

SIA LLKC Limbažu nodaļa 27. martā plkst. 10 00, Uzņēmējdarbības atbalsta centrā - bibliotekā SALA organizē informatīvo semināru.

Informatīvā semināra laikā dalībnieki iepazīsie ar :
- izmaiņām un aktualitātēm tiešmaksājumu saņemšanai;
- aktuālie investīciju fondi, nosacījumi to saņemšanai;
- aktualitātes mežsaimniecībā;
ALTUM snoegtās iespējas finanšu piesaistei.

Lekcija "Kā nepazaudēt sevi šodienas steigā"

1. decembrī Alojas novadā
ar lekcijām viesosies
vēdiskais filozofs, psihologs
Uģis Kuģis.
14.00 Ungurpils Salā lekcija Kā nepazaudēt sevi šodienas steigā.
Ieeja – bez maksas.
Lekcijas tiek organizētas
Eiropas Sociālā fonda
finansētā projektā «Pasākumi
vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai un slimību
profilaksei Alojas novadā»,
Nr. 9.2.4.2/16/I/028.

Alojas nov. Ungurpils | Par ES un Valsts likumdošanas prasībām un izmaņām, kas attiecas uz mežu apsaimniekošanu

Aktualitātes mežu apsaimniekošanā. ES atbalsts 6. kārtā, meža ieaudzēšanā. Stādāmā materiāla raksturojums, izvēle - apmežojot savus meža īpašumus, vai lauksaimniecībā neizmantojamās zemes. Konsultācijas mežu īpašniekiem, ko atbalsta ES. Diskusijas un atbildes uz
jautājumiem.

Ungurpils, Alojas novads | Informatīvs seminārs par ES un valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku saimniecībām.

Informatīvs seminārs par izmaiņām tiešmaksājumos un zaļināšanas prasību izpildē, LAP pasākumi 2018. gadā.
Ugunsdrošības un darba aizsardzības prasību ievērošana lauku saimniecībās.
Finanšu institūcijas Altum piedāvājumi uzņēmējiem.

Jauniešu diena 2017 Puikulē.

Jauniešu diena Puikulē notiks jau ceturto gadu. Šī gada programma:
13:00 Svētku gājiens un atklāšana
13:30 - 17:30 Netradicionālas individuālās un komandu sporta spēles, dažādas radošās stacijas, Fit Nation Latvia spēka pārbaudījumi un aktivitātes, utt.
17:30 Vēlās pusdienas visiem pasākuma dalībniekiem Puikules muižas parkā.
18:00 Sporta spēļu apbalvošana

Fermu diena par lopbarības pupu izēdināšanu

Zālēdāju projekta ietvaros turpinām rīkot fermu dienu pasākumus izmēģinājumos iesaistītajās saimniecībās. Aicinām 6. jūlijā uz fermu dienas semināru par ļoti aktuālu tēmu – “Lopbarības pupu izēdināšanas lietderība slaucamo govju ganāmpulkā”.

Darba kārtība:

Pirmā daļa – Vilzēnu tautas namā, Braslavas pagasts, Alojas novads

Reģistrācija no plkst. 10.30

Lapas

Subscribe to RSS - Alojas novads