Bauskas novads

Vietējās sēklas materiāla izvēle graudkopībā

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Bauskas birojs rīko bezmaksas tiešsaites informatīvo semināru
“Vietējās sēklas materiāla izvēle graudkopībā”
Datums un laiks:
Trešdiena, 2022. gada 23. marts plkst 10:00 (plānotais semināra ilgums ir virs 2 stundām).
Semināra pamattēmas:
Aktuālā informācija
Kviešu šķirņu izvēle, un to audzēšana Latvijas klimatiskajos apstākļos.
Selekcionēto šķirņu aizsardzība
Aktualitātes sēklas materiāla izvēlē
Lektori:
Kviešu selekcionāre Vija Strazdiņa (Mg. lauks.)

Integrētā augu audzēšanas sistēma un lauksaimnieciskā ražošana (augkopība – graudaugi, zālaugi, pākšaugi, eļļas augi)

Integrētā augu audzēšanas sistēma un lauksaimnieciskā ražošana (augkopība – graudaugi, zālaugi, pākšaugi, eļļas augi)

Latvijas Lauku konsultācijas un izglītības centra Bauskas birojs organizēs bezmaksas mācības

Integrētā augu audzēšanas sistēma un lauksaimnieciskā ražošana
(augkopība – graudaugi, zālaugi, pākšaugi, eļļas augi).

Mācības notiks e-vidē zoom 8; 11; 22; 24; 29; 31. Martā
Mācībām pieteikties pie konsultantiem!
Edgars Dzelme (Augkopības konsultants) Tel 20060859, edgars.dzelme@llkc.lv

Mācības atceltas! Augu aizsardzības līdzekļu droša, agronomiski un ekonomiski pamatota lietošana.

Mācības atceltas!

Latvijas Lauku konsultācijas un izglītības centra Bauskas birojs organizēs mācības:

Augu aizsardzības līdzekļu droša, agronomiski un ekonomiski pamatota lietošana.

Mācības ir ar līdzfinansējumu (Maksas lielums atkarīgs no saimniecības apgrozījuma, mācību grupas lieluma u.c. apstākļiem)

Mācības notiks e-vidē zoom 22. un 24. Februārī un1; 8; 11. Martā plkst 10:00 līdz 15:00

Praktiskās nodarbības 9. Martā plkst 10:00 līdz 14:00

Mācību garums 32h

Mācību noslēgumā būs iespēja kārtot eksāmenu:

Latvijas Lauku konsultācijas un izglītības centra Bauskas birojs organizēs bezmaksas mācības: Laba lauksaimniecības prakse ūdens un augsnes resursu aizsardzībai (sējumu struktūra, sabalansēta augu mēslošana)

Latvijas Lauku konsultācijas un izglītības centra Bauskas birojs organizēs bezmaksas mācības: Laba lauksaimniecības prakse ūdens un augsnes resursu aizsardzībai (sējumu struktūra, sabalansēta augu mēslošana)
Mācības notiks e-vidē zoom 10. un 18. Februārī plkst 10:00 līdz 15:00
Praktiskās nodarbības 4. Martā plkst 11:15 līdz 15:30
Mācībām pieteikties pie konsultantiem!
Edgars dzelme (Augkopības konsultants) Tel 20060859, edgars.dzelme@llkc.lv

Bezmaksas mācības: Emisiju samazināšanas pasākumi lauksaimniecībā (liellopu audzēšana).

Latvijas Lauku konsultācijas un izglītības centra Bauskas birojs organizēs bezmaksas mācības: Emisiju samazināšanas pasākumi lauksaimniecībā (liellopu audzēšana). Izmaksu efektīvie siltumnīcefekta gāzu emisiju (SEG) ierobežojošie pasākumi ražošanas energoefektivitātes uzlabošanai un SEG samazināšanai uz produkcijas vienību

Mācības notiks e-vidē zoom 4; 9; 16 Februārī plkst 10:00 līdz 14:00

Informatīvais seminārs: Lauksaimnieciskās ražošanas metodes sertificēšana, produkcijas atbilstība standarbam

LLKC Bauskas birojs rīko informatīvo semināru:
Lauksaimnieciskās ražošanas metodes sertificēšana, produkcijas atbilstība standarbam

Seminārs notiks attālināti e-vidē.
Zoom vebinārs notiks 3. decembrī plkst 10:00.

Dalība seminārā bez maksas!

Pieteikšanās elektroniski aizpildot anketu šajā saitē:
http://www.visidati.lv/aptauja/1798493865/

vai pa tel. +371 20267734 vai rakstot uz e-pastu: kristaps.stallits@llkc.lv

Izglītojošais seminārs Zemju Meliorācijas sistēmas, to uzturēšanas, labošanas aktualitātes (t.sk. platību laistīšana)

LLKC Bauskas birojs rīko izglītojošo semināru: Zemju Meliorācijas sistēmas, to uzturēšanas, labošanas aktualitātes (t.sk. platību laistīšana)

Seminārs notiks attālināti e-vidē.

Zoom vebinārs notiks 22. Novebrī plkst 10:00.

Dalība seminārā bez maksas!

Pieteikšanās elektroniski aizpildot anketu šajā saitē:

www.visidati.lv/aptauja/1789603529/

vai pa tel. +371 20267734 vai rakstot uz e-pastu: kristaps.stallits@llkc.lv

Zemju Meliorācijas sistēmas, to uzturēšanas, labošanas aktualitātes (t.sk. platību laistīšana)

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"

Bauska, Izglītojošais seminārs

Nosaukums: Zemju Meliorācijas sistēmas, to uzturēšanas, labošanas aktualitātes (t.sk. platību laistīšana)

Pieteikšanās saite: www.visidati.lv/aptauja/1789603529/

Kontakti: Kristaps Stallīts tel.+371 20267734, e-pastu: kristaps.stallits@llkc.lv

Lapas

Subscribe to RSS - Bauskas novads