Dobeles novads

Seminārs Dobelē "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā"

Programma saskaņā ar 2015.gada 29. septembra LR MK noteikumiem Nr.545 „Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības kārtība pārtikas higiēnas jomā”.

Semināra tēmas:
1. Vispārīgā daļa:

galveno pārtikas apriti reglamentējošo Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasību raksturojums;
pārtikas uzņēmēju pienākumi un atbildība;
pārtikas aprites uzraudzība un kontrole Latvijā.
2. Pārtikas kvalitāte un nekaitīgums:

"Ceriņu svētki 2016" Dobelē

Piektdien, 27. maijā

Dārzkopības institūta ceriņu dārzā

9.00 – 19.00 Ceriņu dārzs atvērts apskatei. Ieeja 3.00 EUR; senioriem, skolēniem, 3. grupas invalīdiem (uzrādot apliecību) – 2 EUR; skolēnu grupām (klasei) – 0.50 EUR.

Ķestermeža estrādē

19.00 “Danco, danco tu, saulīte!” – izglītības iestāžu interešu izglītības pulciņu dziesmu un deju lielkoncerts.

Pēc koncerta diskotēka ar diskžokeju Big G un pasākumu aģentūru Smaidu darbnīca.

Sestdien, 28. maijā

Dārzkopības institūta ceriņu dārzā

Ceriņu svētku tirgus Dobelē

"Ceriņu svētku tirgus" norisināsies no plkst.10.00 laukumā pie Dobeles pilsētas kultūras nama un Dobeles vēsturiskajā Tirgus laukumā.
Amatniekiem un mājražotājiem dalībai tirgū pieteikšanās līdz 24. maijam, aizpildot pieteikuma anketu www.kulturadobele.lv/pieteikuma anketa tirdziņam un sūtot to uz e-pastu damatumaja@gmail.com

Kontakttālrunis par tirgus norisi 22049477

http://www.kulturadobele.lv/

„Atvērto durvju diena” Dobeles Amatu mājā

Laiks: plkst. 17:00 - 22:00

Dobeles Amatu māja „Atvērto durvju dienā” piedāvā iepazīt senas un mūsdienu amatu prasmes, kā arī līdzdarboties to apgūšanā.

Dzijas krāsošanu ar dabas materiāliem pārzinās Daina Ieviņa, adīšanu, tamborēšanu, jostu pīšanu u.c. sīkos rokdarbus demonstrēs TLMS „Avots” dalībnieces.

Vilnas vērpšanu ar ratiņu ierādīs meistare Dace Marauska.

Pasākumu ar lustēm un dziesmām kuplinās Dobeles pilsētas kultūras nama folkloras kopa „Puduris”.

Kopā baudīsim arī folkloras kopas dalībnieču pagatavoto „pavasara spēka zupu”’.

Seminārs Dobelē "Daudzdzīvokļu ēku atjaunošana – gudra rīcība tagadnei un nākotnei"

Semināra dalībnieki varēs uzzināt informāciju par projekta pētījuma rezultātiem jeb stāstījumu: Kādēļ manā mājā neviens negrib īstenot
atjaunošanu? Seminārā būs prezentācija par pieejamo ES fondu līdzfinansējumu daudzdzīvokļu ēku atjaunošanā, kā arī stāsts par trīs
Dobeles daudzdzīvokļu ēku tehnisko izpēti un labajiem un sliktajiem piemēriem Latvijā. Noslēgumā informācija par dzīvojamo namu
atjaunošanu, pamatojoties uz sasniegtajiem rezultātiem, kvalitāti un ilgtermiņa garantijām.

Informatīvs seminārs Dobelē par finansēšanas nosacījumiem Leader projektos

Sākums plkst. 14.00
Vieta: Dobeles novada domes lielā zāle

Darba kārtība:

1. Informācija par Dobeles lauku partnerības SVVA stratēģijas 2015-2020 ieviešanu un plānotajiem rezultātiem.

2. Atbalsta saņemšanas nosacījumi Leader projeku īstenošanai uzņēmējdarbības attīstība sekmēšanai.

3. Atbalsta saņemšanas nosacījumi Leader projektu īstenošanai sabiedriskā labuma projektos.

4. Jautājumi, atbildes

Lūgums informāciju par dalību seminārā nosūtīt uz epastu aija.senbruna@gmail.com

Lapas

Subscribe to RSS - Dobeles novads