Dundagas novads

Dundaga | Informatīvs seminārs par lauku aktualitātēm

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" organizē informatīvu semināru par Lauku aktualitātēm 2019. gadā.

Norises vieta: Dundagas pilī, Pils ielā 14, Dundagā

Datums. 03.05.2019., plkst. 10.00

Lauku atbalsta aktualitātes Eiropas Savienības tiešajos maksājumos 2019. Gada platību sezonā un LAP pasākumos.

Valsts augu aizsardzības dienesta aktualitātes.

Pārtikas un Veterinārā dienesta aktualitātes.

Organizē Talsu konsultāciju birojs Valsts lauku tīkla pasākumu ietveros.

Pielikumā pasākuma programma.

Kolka | Informatīvs seminārs par zivsaimniecības aktualitātēm.

SIA Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs Talsu nodaļa aicina uz informatīvo semināru par 2018. gada aktualitātēm zivsaimniecībā.
Par jaunumiem informēs Zinātniskā institūta "BIOR" Zivju resursu pētniecības departamenta vadītājs Didzis Ustups.
Norises laiks- 27.03.2018. plkst. 10.00
Norises vieta- Kolkas Tautas nams, Kolkas pagasts, Dundagas novads

Pielikumā pasākuma programma.

Sīkāka informācija un pieteikšanās zvanot pa tālr. 28717810 vai rakstot uz e-pastu ilze.steine@llkc.lv

Dundaga | Informatīvs seminārs par Lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem.

SIA Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs Talsu nodaļa aicina uz informatīvo semināru par 2018. gada aktualitātēm lauksaimniekiem.
Par jaunumiem informēs Lauku atbalsta dienests:
1. Izmaiņas tiešajos maksājumos un LAP pasākumu platību maksājumos – referē ES tiešo maksājumu daļas vadītājs Andris Balandins;

2. 2018. gada provizoriskās LAP pasākumu kārtas. Plānotās izmaiņas pasākumā “Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā” – referē Lauksaimniecības un lauku attīstības daļas vadītāja vietniece Ieva Šņepste;

Latvijas piekrastes zvejas un tās produktu apstrādes tradīciju saglabāšanas iespējas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča rietumu piekrastē

Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla pasākumu ietvaros Salacgrīvas novada zivsaimniecības uzņēmumu pārstāvji 4. jūlijā dosies pieredzes apmaiņas vizītē pie amatbrāļiem Kurzemes piekrastē.
Tiks apmeklēti zvejas uzņēmumi “Dalle”, “Zvīņas L”, skatīta zivju apstrāde pie Edija Dobiļa, mājražotāja. Biedrības ”Irbes osta” un ”Kolkas zvejnieki” pārstāvji stāstīs par NVO lomu piekrastes zvejas un tās produktu apstrādes tradīciju saglabāšanā.

Informatīvais seminārs par Lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem

Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra
Talsu nodaļa sadarbībā ar Ziemeļkurzemes reģionālo lauksaimniecības pārvaldi, Valsts augu aizsardzības dienestu, Pārtikas un veterināro dienestu un Valsts Tehniskās uzraudzības aģentūru aicina uz bezmaksas informatīvo semināru.

2017.gada Lauku attīstības programmas aktualitātes un pasākumi.

Biedrība „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” izsludina EJZF Latvijas Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai atklāta konkursa nepārtrauktās projektu iesniegumu pieņemšanas 3. kārtu no 2017. gada 1. februāra līdz 2018. gada 31. decembrim

Biedrība „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu nepārtrauktās pieņemšanas 3.kārtu Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) Latvijas Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 43.02. „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātēs: 43.02.1. „Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas veicināšana visos zvejas akvakultūras produktu piegādes posmos” un 43.02.2.

Informatīvs seminārs “Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda atbalsts piekrastes zvejniecībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā”

24. janvārī  Plkst.10.00 DUNDAGĀ , Pils ielā 14,  Dundagas pils mazajā zālē,

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Talsu nodaļa sadarbībā ar biedrību “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”  rīko informatīvo semināru “Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda atbalsts piekrastes zvejniecībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā”.

Semināra programma pielikumā.

Lapas

Subscribe to RSS - Dundagas novads