Iecavas novads

Informatīvs seminārs Iecavā - Nodokļu piemērošana meža un lauku apsaimniekošanā

Būtiskākie jaunumi iedzīvotāju ienākuma nodoklī un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Ienākums no lauksaimniecības zemes atsavināšanas, sezonas laukstrādnieku ienākums un ar nodokli neapliekamie ienākumi. Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana un aizpildīšanas kārtība. Par nodokļu piemērošanu fizisko personu veiktajiem darījumiem ar kokmateriāliem. Aktualitātes 2016.gadā mikrouzņēmumu nodokļa jautājumos. Atbildes uz jautājumiem. Sarmīte Kirhnere, nodokļu konsultante

Informatīvs seminārs Iecavā - Nodokļu piemērošana meža un lauku apsaimniekošanā

Būtiskākie jaunumi iedzīvotāju ienākuma nodoklī un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Ienākums no lauksaimniecības zemes atsavināšanas, sezonas laukstrādnieku ienākums un ar nodokli neapliekamie ienākumi. Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana un aizpildīšanas kārtība. Par nodokļu piemērošanu fizisko personu veiktajiem darījumiem ar kokmateriāliem. Aktualitātes 2016.gadā mikrouzņēmumu nodokļa jautājumos. Atbildes uz jautājumiem. Lektore Sarmīte Kirhnere, nodokļu konsultante.

Informatīvs seminārs Iecavā - Eiropas Savienības atbalsts meža un aizaugušo lauksaimniecības zemju īpašniekiem

ES struktūrfondu atbalsts – būtiska palīdzība īpašniekiem uzņēmējdarbības veicināšanai un meža kvalitātes uzlabošanai. ES atbalsta pasākumi jaunajā plānošanas periodā 2014-2020 meža jomā. Atbalsta veidi un saņemšanas nosacījumi. Atskats uz iepriekšējo atbalsta periodu. VMD pieeja jauno atbalsta pasākumu atbilstības novērtēšanā. Diskusijas, atbildes uz jautājumiem.

Lapas

Subscribe to RSS - Iecavas novads