Jaunpiebalgas novads

Informatīvs seminārs Jaunpiebalgā - Aktualitātes par MK noteikumiem, ES atbalstu mežiem. Eiropas nozīmes biotopu inventarizācija Latvijā.

Eiropas nozīmes biotopu inventarizācija Latvijā. ES atbalsta aktivitātes mežiem, izmaiņas MK noteikumoos par ES finansējuma piesaisti. Svarīgākais par projekta sagatavošanu. Diskusijas, atbildes uz jautājumiem.

Dobeles KB organizēts pieredzes apmaiņas brauciens "Jaunpiebalgas bioloģisko saimniecību labā prakse"

LLKC Dobeles KB, VLT pasākumu ietvaros, 4. oktobrī organizē pieredzes apmaiņas braucienu uz Jaunpiebalgas novadu.
Braucienā apmeklētās saimniecības :

z/s “Gaujas Magonas”, bioloģiskā piena lopkopības saimniecība. Audzē arī kartupeļus un dārzeņus.

z/s “Lielkrūzes”, viena no pirmajām bioloģiskajām saimniecībām Latvijā. Liellopi, dīķsaimniecība, savvaļas zirgi. Modeļsaimniecība, kas nodarbojas ar dabas daudzveidības un bioloģiskās saimniekošanas mijiedarbības izvērtēšanu.

Informatīvs seminārs Jaunpiebalgā – Aktualitātes meža apsaimniekošanā, Eiropas Savienības atbalsts meža īpašniekiem 2014.–2020. plānošanas periodā

Aktualitātes meža apsaimniekošanā, ES atbalsta pasākumi mežsaimniecībai. Atbalsta veidi un saņemšanas nosacījumi. Atbalsta pasākumu praktiskā realizēšana, prasības meža apsaimniekošanas atbalsta pasākumu plānā, procedūra pirms maksājuma saņemšanas. Diskusijas, atbildes uz jautājumiem.

Izglītojošs seminārs - Eiropas Savienības atbalsts meža īpašniekiem 2014.-2020. plānošanas periodā. Baltalkšņa audzēšanas ekonomiskais ieguvums, iespējamā nomaiņa ar citām koku sugām.

Eiropas Savienības atbalsts meža īpašniekiem 2014.-2020. plānošanas periodā. Dabisko baltalkšņa audžu kopšana un potenciālā produktivitāte. Baltalkšņu stādījumu ierīkošana un stādījumu mērķa izvēle. Baltalkšņu izcirtumu atjaunošana ar citām koku sugām, piemērotākās koku sugas, paredzamā mežaudžu kopšana. Ekonomiskais ieguvums pēc baltalkšņu audžu nociršanas, finansiālie ieguldījumi audzes veidošanā. Objekti dabā.
Dažāda vecuma koptas, nekoptas baltalkšņu audzes, citu koku sugu atjaunošanās zem audzes klāja.
Semināra izvērtējums, jautājumi, diskusijas.

Lapas

Subscribe to RSS - Jaunpiebalgas novads