Jaunpiebalgas novads

Informatīvs seminārs Jaunpiebalgā – Aktualitātes meža apsaimniekošanā, Eiropas Savienības atbalsts meža īpašniekiem 2014.–2020. plānošanas periodā

Aktualitātes meža apsaimniekošanā, ES atbalsta pasākumi mežsaimniecībai. Atbalsta veidi un saņemšanas nosacījumi. Atbalsta pasākumu praktiskā realizēšana, prasības meža apsaimniekošanas atbalsta pasākumu plānā, procedūra pirms maksājuma saņemšanas. Diskusijas, atbildes uz jautājumiem.

Izglītojošs seminārs - Eiropas Savienības atbalsts meža īpašniekiem 2014.-2020. plānošanas periodā. Baltalkšņa audzēšanas ekonomiskais ieguvums, iespējamā nomaiņa ar citām koku sugām.

Eiropas Savienības atbalsts meža īpašniekiem 2014.-2020. plānošanas periodā. Dabisko baltalkšņa audžu kopšana un potenciālā produktivitāte. Baltalkšņu stādījumu ierīkošana un stādījumu mērķa izvēle. Baltalkšņu izcirtumu atjaunošana ar citām koku sugām, piemērotākās koku sugas, paredzamā mežaudžu kopšana. Ekonomiskais ieguvums pēc baltalkšņu audžu nociršanas, finansiālie ieguldījumi audzes veidošanā. Objekti dabā.
Dažāda vecuma koptas, nekoptas baltalkšņu audzes, citu koku sugu atjaunošanās zem audzes klāja.
Semināra izvērtējums, jautājumi, diskusijas.

Izglītojošs seminārs Jaunpiebalgā - Eiropas Savienības atbalsts meža īpašniekiem 2014.-2020. plānošanas periodā. Baltalkšņa audzēšanas ekonomiskais ieguvums, iespējamā nomaiņa ar citām koku sugām.

Eiropas Savienības atbalsts meža īpašniekiem 2014.-2020. plānošanas periodā. Dabisko baltalkšņa audžu kopšana un potenciālā produktivitāte. Baltalkšņu stādījumu ierīkošana un stādījumu mērķa izvēle. Baltalkšņu izcirtumu atjaunošana ar citām koku sugām, piemērotākās koku sugas, paredzamā mežaudžu kopšana. Ekonomiskais ieguvums pēc baltalkšņu audžu nociršanas, finansiālie ieguldījumi audzes veidošanā. Objekti dabā.
Dažāda vecuma koptas, nekoptas baltalkšņu audzes, citu koku sugu atjaunošanās zem audzes klāja.
Semināra izvērtējums, jautājumi, diskusijas.

Lapas

Subscribe to RSS - Jaunpiebalgas novads