Kārsavas novads

Informatīvais seminārs Malnavā par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

Šī gada 24.aprīlī SIA LLKC Ludzas nodaļa organizē bezmaksas informatīvo semināru par aktualitātēm likumdošanā, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu.

Semināra norises vieta ir Malnavas koledžas muižas zāle, Malnavā, Kārsavas novadā.

Sākums plkst. 10.00

Semināra tēmas:

Informatīvs seminārs Kārsavā par finansējuma piesaistes iespējām LEADER projektos

Šī gada 6.aprīlī Kārsavā, Vienības ielā 53, Kārsavas novada domes zālē BDR Ludzas rajona partnerība organizē informatīvu semināru potenciālajiem LEADER projektu iesniedzējiem apakšpasākuma 19.2 "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātēs "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas"(3.kārta), "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" (4.kārta) un sadarbības pasākumiem.

Semināra sākums plkst. 10.00

LLKC Ludzas nodaļa rīko informatīvo tikšanos un pieredzes apmaiņas braucienu Kārsavas novada skolēniem

LLKC Ludzas nodaļa 7.oktobrī organizē informatīvi izglītojošu pasākumu Kārsavas novada skolēniem. Informatīvā tikšanās plānota plkst. 08:30 Mežvidu pamatskolā. Pēc informatīvās tikšanās sekos pieredzes apmaiņas brauciens uz Gaigalas novadu pie vietējiem uzņēmējiem.

Dienas programma:

Aktualitātes likumdošanā, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

Šī gada 29.aprīlī SIA LLKC Ludzas nodaļa organizē informatīvo semināru "Aktualitātes likumdošanā, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu" Mežvidos. Seminārs notiks Mežvidu Tautas namā, sākums plkst.: 10:00.
Semināra programma:
10:00 – 11:00 Platību maksājumu iesniegumu aizpildīšana elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (lektors: Ņina Borščenko, SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” lauku attīstības konsultante) ;

Informatīvais seminārs Malnavas pagastā: Aktuāla informācija mežsaimniecības, lauksaimniecības un nodokļu likumdošanā, ES atbalsta iespējas

10.00 Aktuāla VID informācija lauku un meža saimniecībām, saimnieciskās darbības veicējiem.
11.00 ALTUM attīstības atbalsta programma lauku saimniecībām.
12.15 Aktuāla Pārtikas veterinārā dienesta (PVD) informācija lauku un meža saimniecībām un mednieku formējumiem
12.45 Aktualitātes lauku saimniecībām
13.15 Aktualitātes meža likumdošanā un ES atbalstam mežam.

Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai

SIA LLKC Ludzas nodaļa šī gada 7.decembrī, Kārsavā, Kārsavas mūzikas un mākslas skolā organizē diskusiju ar jauniešiem "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai". Sākums plkst. 14:00
Diskusijas ietvaros Karīna Koroļonoka (SIA LLKC Ludzas nodaļas vadītāja) un Beāte Narnicka (SIA LLKC Ludzas nodaļas uzņbēmējdarbības konsultante) sniegs informāciju par pasākuma "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" 2015.gada pārskatu, bet Santa Krilovska un Agrita Jezupova dalīsies savā pieredzē dalībai konkursā "Laukiem būt!" 2015.

Darba aizsardzības, grāmatvedības un nodokļu likumdošanas prasības, kas jāievēro saimnieciskās darbības veicējiem un zemnieku saimniecībām, uzsākot un attīstot uzņēmējdarbību.

SIA LLKC Ludzas nodaļas rīkotais izglītojošs seminārs 

Tēma: Uzņēmējdarbības uzsākšana un veicināšana

Apakštēma: Darba aizsardzības, grāmatvedības un nodokļu likumdošanas prasības, kas jāievēro saimnieciskās darbības veicējiem un zemnieku saimniecībām, uzsākot un attīstot uzņēmējdarbību.

Lapas

Subscribe to RSS - Kārsavas novads