Ludzas novads

ZOOM seminārs | Reklāmas video veidošana/ dalībniekiem ar priekšzināšanām

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros projekts

Tūristamdraudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā”

 Projekta Nr. 19-00-A019.332-000007

Aktivitāte "Semināru cikls II"

Seminārs "Reklāmas video veidošana/ dalībniekiem ar priekšzināšanām"

ZOOM seminārs | Reklāmas video veidošana/ dalībniekiem ar priekšzināšanām

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros projekts

Tūristamdraudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā”

 Projekta Nr. 19-00-A019.332-000007

Aktivitāte "Semināru cikls II"

Seminārs "Reklāmas video veidošana/ dalībniekiem ar priekšzināšanām"

Lauksaimniecības produkciju ražojošo saimniecību konkurētspējas palielināšana (putnkopība)

Šī gada 21.oktobrī SIA LLKC Ludzas birojs organizē informatīvo semināru "Lauksaimniecības produkciju ražojošo saimniecību konkurētspējas palielināšana (putnkopība)". Seminārā tiks sniegta informācija par aktualitātēm putnkopībā, putnkopības nozares perspektīvēm, dažādu sugu un šķirņu mājputnu turēšanas un ēdināšanas, putnu veselības uzturēšanas pasākumiem, mājputnu olu inkubēšanu un putnu veselības saglabāšanu, kā arī mājputnu – vistu, tītaru, pīļu audzēšanu kā ieņēmumu gūšanas avotu.
Semināra norises vieta - Ludzas Tautas nams (Satcijas iela 41, Ludza).

Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana

Šī gada 3. un 10.augustā SIA LLKC Ludzas birojs organizē mācības "Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana", kas notiek LAP 2014. - 2020. pakšpasākuma "Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi" ietvaros.
Norises vieta: Ludzas Tautas nama zāle, Stacijas iela 41, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
Sākums plkst. 10.00
Plašāka informācija: Beāte Narnicka, mob.t. 26106121, e-pasts: beate.narnicka@llkc.lv
Pielikumā mācību programma.

Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana

Šī gada 20. un 27. jūlijā Ludzas Tautas nama zālē SIA LLKC Ludzas birojs organizē LAP 2014. - 2020. apakšpasākuma "Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi" mācības "Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana", kas mācību dalībniekiem ir bezmaksas.
Mācību sākums plkst. 10.00

Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana

Šī gada 21.jūlijā SIA LLKC Ludzas birojs organizē LAP 2014. - 2020. apakšpasākuma "Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi" mācības "Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana", kas mācību dalībniekiem ir bezmaksas.
Mācību sākums ir plkst. 10.00
Norises vieta: Ludzas Tautas nams, Stacijas iela 41, Ludza, LV-5701

Ludza | Informatīvs seminārs "Meža apsaimniekošanas aktualitātes"

Pieejamās ES atbalsta iespējas meža īpašniekiem 2020.gadā. konsultāciju pasākuma aktivitātes. Apmācības un meža apmeklējumi meža īpašniekiem, medniekiem un nozarē nodarbinātajiem. MKPC pakalpojumi. Aktuālais meža apsaimniekošanā Latvijā un Latgalē. Meža audzēšanas riski Latvijā un Latgalē. Meža aizsardzības aktualitātes (egļu astoņzobu mizgrauža postījumi, to ierobežošana). Diskusijas. Atbildes uz jautājumiem.

Projekts "Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā", semināri

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros projekts

Tūristamdraudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā” 

(projekts Nr. 19-00-A019.332-000007)
Mācībās integrēta Latgales uzņēmējdarbības attīstības stratēģijas sagatavošana

 "E –vides piedāvātās iespējas"

Lapas

Subscribe to RSS - Ludzas novads