Ludzas novads

ES un valsts likumdošanas izmaiņas, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

Šī gada 24.aprīlī tiek organizēts informatīvais seminārs "ES un valsts likumdošanas izmaiņas, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu".

Semināra laikā tiks sniegta informācija par valsts atbalsta programmām lauksaimniekiem, Lauku atbalsta dienesta aktualitātēm, Pārtikas un veterinārā dienesta aktualitātēm un izmaiņām nodokļu likumdošanā un gada ienākumu deklarācijas sagatavošanā par 2018.gadu.

Norises vieta: Ciblas novads, Blontu pagasts, Blonti, Blontu tautas nams

Sākums plkst. 10.00

Malnava | ES un valsts likumdošanas izmaiņas, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

Šī gada 12.aprīlī tiek organizēts informatīvais seminārs "ES un valsts likumdošanas izmaiņas, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu".

Semināra laikā tiks sniegta informācija par valsts atbalsta programmām lauksaimniekiem, Lauku atbalsta dienesta aktualitātēm, Pārtikas un veterinārā dienesta aktualitātēm un par izmaiņām nodokļu likumdošanā 2019.gadā un gada ienākumu deklarācijas sagatavošanā par 2018.gadu.

Norises vieta: Kārsavas novads, Malnavas pagasts, Malnava, Malnavas koledža

Sākums plkst. 10.00

Ludza | ES un valsts likumdošanas izmaiņas, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

Šī gada 4.aprīlī tiek organizēts informatīvais seminārs "ES un valsts likumdošanas izmaiņas, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu".

Semināra laikā tiks sniegta informācija par valsts atbalsta programmām lauksaimniekiem, Lauku atbalsta dienesta aktualitātēm, Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātajiem pakalpojumiem darba devējiem, aktualitātēm meža apsaimniekošanā un aktualitātēm grāmatvedības uzskaites veikšanā un nodokļu likumdošanā.

Norises vieta: Ludza, Ludzas novada dome, Raiņa iela 16

Sākums plkst. 10.00

Ludza | Pasākuma "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" informatīvā diena

Šī gada 21.oktobrī LLKC Ludzas birojs organizē informatīvo dienu jauniešiem pasākuma "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" ietvaros.

Norises vieta: Ludzas novads, Ludza, Tirgus iela 22, Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrs

Sākums plkst. 10.00

Pasākuma "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" ceturtā mācību diena Kārsavā

SIA LLKC Ludzas konsultāciju birojs pasākuma "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" ietvaros rīko ceturto mācību dienu. Mācību tēmas - Biznesa plāns kā idejas attīstības pamats; Finanšu plānošana, lektors Artūrs Šķesters
SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Ludzas nodaļas vadītājs.

Pasākuma "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" otrā mācību diena un pieredzes apmaiņas brauciens Kārsavā

SIA LLKC Ludzas konsultāciju birojs pasākuma "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" ietvaros rīko otro mācību dienu un pieredzes apmaiņas braucienu. Mācību tēmas - Resursi un grāmatvedība; Aktuālie finansējuma piesaistes instrumenti laukos, lektors Artūrs Šķesters SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Ludzas nodaļas vadītājs.Pēc mācībām tiks apmeklēti divi uzņēmumi IK "Dzīles" un SIA "LaserTag LATGALE".

Pasākuma "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" pirmā mācību diena Kārsavā

Ludzas konsultāciju birojs 21.septembrī rīko pasākuma "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" ietvaros pirmo mācību dienu Kārsavas novadā, Malnavas koledžā. Mācību tēmas- Ideju ģenerēšana, definēšana un attīstība; Mūsdienu prezentēšanas prasmes; Uzņēmējdarbības pamati; Lektors SIA LLKC Ludzas konsultāciju biroja vadītājs Artūrs Šķesters.

Lapas

Subscribe to RSS - Ludzas novads