Madonas novads

Madonas nov. | Lauka diena par augu maiņas nozīmi bioloģiskajā lauksaimniecībā

LLKC aicina apmeklēt demonstrējuma lauka dienu par augu maiņas nozīmi graudaugu un tauriņziežu audzēšanā bioloģiskajā lauksaimniecībā. Lauka diena notiks 9. jūlijā Madonas novada  Liezēres pagasta z/s  “Vidus Stukules”. Sākums plkst. 11 Liezēres pagasta viesu mājā “Linkas dīķi”.

Madona | Informatīvs seminārs par lauku aktualitātēm

Madonas nodaļas rīkotais reģionālais informatīvais seminārs

Tēma: Par Lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem.
Apakštēma: Aktualitātes un prasības bioloģiskajā lauksaimniecībā 2019. gadā. Bioloģiskās lauksaimniecības perspektīvas. Kopējās lauksaimniecības politikas attīstība pēc 2020. gada. Lauku attīstības programmas (LAP) aktualitātes 2019. gadā.

Madona | Informatīvs seminārs par lauku aktualitātēm

Tēma: Finansējuma piesaistes iespējas lauku iedzīvotājiem
Apakštēma: Valsts un ES atbalsts uzņēmējdarbībai, lauksaimniecībai, lauku attīstībai 2019. gadā. Atbalsta apjoms, tā saņemšanas nosacījumi. Likumdošanas izmaiņas.

Norises vieta: Degumnieku KN, Ošupes pagasts, Madonas novads
Datums: 16.04.2019.
Gr. Nr. 7 Ma-S
Kontaktinformācija: Dace Stalīdzāne, Madonas novada Lauku attīstības konsultante, tālr. 29923925, dace.stalidzane@llkc.lv

Madona | Informatīvs seminārs par lauku aktualitātēm

Tēma: Finansējuma piesaistes iespējas lauku iedzīvotājiem
Apakštēma: Valsts un ES atbalsts uzņēmējdarbībai, lauksaimniecībai, lauku attīstībai 2019. gadā. Atbalsta apjoms, tā saņemšanas nosacījumi.

Norises vieta: Poruka ielā 2, Madona, Madonas konsultāciju biroja semināru zālē
Datums: 12.04.2019.
Gr. Nr. 6 Ma-S
Madonas nodaļas vadītāja: Aija Vīgnere, tālr. 28675443, aija.vignere@llkc.lv

LLKC Madonas konsultāciju birojs rīko Izglītojošais seminārs

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"
Madonas nodaļa, Izglītojošais seminārs

Tēma: Efektivitātes paaugstināšana lauku saimniecībās.

Nosaukums: Priekšnosacījumi kvalitatīvas un veselīgas ražas ieguvei siltumnīcās.

Norises vieta: Poruka ielā 2, Madona, Madonas konsultāciju biroja semināru zālē
Datums: 05.04.2019.
Gr. nr. 1 Ma

Mācības Madonā: Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās. Piena lopkopība

27.03.2019., 29.03.2019. un 03.04.2019.
LAP 2014.-2020. apakšpasākums “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”, LAD Līguma nr. LAD131118/P44

Mācību tēma: Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās (dzīvnieku suga pēc izvēles) Piena lopkopība

Poruka ielā 2, Madona, Madonas LLKC KB zāle

Informatīvs seminārs Madonas nov. Prauliena | Valsts un ES atbalsts lauku saimniekiem, uzņēmējiem un meža īpašniekiem 2019. gadā. Atbalsta apjoms, tā saņemšanas nosacījumi

ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem 2019. gadā, 6. kārta ( 01.04.-07.05.) Zināšanu pārneses pasākumi: arodapmācību projekts ( mācību iespējas par meža tēmām) konsultāciju, meža apmeklējumu projekts. Apsaimniekošanas iespējas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (ĪADT) un kompensācijas par saimnieciskās darbības ierobežojumiem ĪADT un mikroliegumos. Valsts un ES atbalsts lauksaimniecībai, lauku
attīstībai 2019. gadā, tā saņemšanas nosacījumi, atbalsta apjoms, izmaksas kārtība. Zināšanu pārneses pasākumi: arodapmācību,konsultāciju, saimniecību apmeklējumu projekts.

Informatīvs seminārs Madonas nov. Birsēre |Valsts un ES atbalsts lauku saimniekiem, uzņēmējiem un meža īpašniekiem 2019. gadā. Atbalsta apjoms, tā saņemšanas nosacījumi

ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem 2019. gadā, 6. kārta ( 01.04.-07.05.) Zināšanu pārneses pasākumi: arodapmācību projekts ( mācību iespējas par meža tēmām) konsultāciju, meža apmeklējumu projekts. Apsaimniekošanas iespējas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (ĪADT) un kompensācijas par saimnieciskās darbības ierobežojumiem ĪADT un mikroliegumos. Valsts un ES atbalsts lauksaimniecībai, lauku
attīstībai 2019. gadā, tā saņemšanas nosacījumi, atbalsta apjoms, izmaksas kārtība. Zināšanu pārneses pasākumi: arodapmācību,konsultāciju, saimniecību apmeklējumu projekts.

Informatīvs seminārs Madonas nov. Birsēre |Valsts un ES atbalsts lauku saimniekiem, uzņēmējiem un meža īpašniekiem 2019. gadā. Atbalsta apjoms, tā saņemšanas nosacījumi

ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem 2019. gadā, 6. kārta ( 01.04.-07.05.) Zināšanu pārneses pasākumi: arodapmācību projekts ( mācību iespējas par meža tēmām) konsultāciju, meža apmeklējumu projekts. Apsaimniekošanas iespējas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (ĪADT) un kompensācijas par saimnieciskās darbības ierobežojumiem ĪADT un mikroliegumos. Valsts un ES atbalsts lauksaimniecībai, lauku
attīstībai 2019. gadā, tā saņemšanas nosacījumi, atbalsta apjoms, izmaksas kārtība. Zināšanu pārneses pasākumi: arodapmācību,konsultāciju, saimniecību apmeklējumu projekts.

Lapas

Subscribe to RSS - Madonas novads