Madonas novads

Pieredzes apmaiņas brauciens "Jaunu ūdenskrātuvju ierīkošana, esošo apsaimniekošana un akvakultūras dažādošanas iespējas saimniecībās"

Madonas nodaļas rīkotais pieredzes apmaiņas brauciens

Nosaukums: Jaunu ūdenskrātuvju ierīkošana, esošo apsaimniekošana un akvakultūras dažādošanas iespējas saimniecībās.

Norises vieta: Krustpils novads, Kūku pagasts, z/s Kalves

Datums: 18.10.2019.

Valsts Lauku tīkla aktivitāte „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” Madonas nodaļas rīkota 3. mācību diena.

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
Valsts Lauku tīkla aktivitāte „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”

Madonas nodaļas rīkota 3. mācību diena

Norises vieta: Poruka ielā 2, Madona, Madonas konsultāciju biroja semināru zālē

Datums: 16.10.2019.

Valsts Lauku tīkla aktivitāte „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” Madonas nodaļas rīkota 2. mācību diena

Valsts Lauku tīkla aktivitāte „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”

Madonas nodaļas rīkota 2. mācību diena

Norises vieta: Poruka ielā 2, Madona, Madonas konsultāciju biroja semināru zālē

Datums: 09.10.2019.

Valsts Lauku tīkla aktivitāte „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” Madonas nodaļas rīkota 1. mācību diena.

Valsts Lauku tīkla aktivitāte „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” Valsts Lauku tīkla aktivitāte „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”
Madonas nodaļas rīkota 1. mācību diena
Norises vieta: Blaumaņa iela 3, Madona, Madonas biznesa inkubatora telpās
Datums: 02.10.2019.

Valsts Lauku tīkla aktivitāte „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” Madonas nodaļas rīkota informatīvā diena

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”

Valsts Lauku tīkla aktivitāte „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”

Madonas nodaļas rīkota informatīvā diena

Norises vieta: Blaumaņa iela 3, Madona, (Madonas biznesa inkubatora Einšteina zālē).

Datums: 24.09.2019.

Informatīvs seminārs Madonā | Valsts un ES atbalsts meža īpašniekiem 2019. gadā, ES projekti, to realizācija

Pieejamie ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem 2019. gadā, nākošā kārta no 1.oktobra līdz 30.decembrim. Zināšanu pārneses pasākumi: arodapmācību projekts (mācību iespējas par meža tēmām) konsultāciju projekts, apakšpasākums “Saimniecību un mežu
apmeklējumu nodrošināšana”. Dokumentācija pēc projekta realizācijas.Aktuālais par ES projektu
īstenošanu objektos dabā: 1)jaunaudžu retināšana īpašumā “Glāznieki” 2) Ba nomaiņa īpašumā “Sila Pakuļi” 3) Jaunaudžu

Madonas nov. | Lauka diena par augu maiņas nozīmi bioloģiskajā lauksaimniecībā

LLKC aicina apmeklēt demonstrējuma lauka dienu par augu maiņas nozīmi graudaugu un tauriņziežu audzēšanā bioloģiskajā lauksaimniecībā. Lauka diena notiks 9. jūlijā Madonas novada  Liezēres pagasta z/s  “Vidus Stukules”. Sākums plkst. 11 Liezēres pagasta viesu mājā “Linkas dīķi”.

Madona | Informatīvs seminārs par lauku aktualitātēm

Madonas nodaļas rīkotais reģionālais informatīvais seminārs

Tēma: Par Lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem.
Apakštēma: Aktualitātes un prasības bioloģiskajā lauksaimniecībā 2019. gadā. Bioloģiskās lauksaimniecības perspektīvas. Kopējās lauksaimniecības politikas attīstība pēc 2020. gada. Lauku attīstības programmas (LAP) aktualitātes 2019. gadā.

Lapas

Subscribe to RSS - Madonas novads