Madonas novads

Valsts Lauku tīkla aktivitāte „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” Madonas nodaļas rīkotais pieredzes apmaiņas brauciens jauniešiem

Valsts Lauku tīkla aktivitāte „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”

Madonas nodaļas rīkotais pieredzes apmaiņas brauciens jauniešiem

Norises vieta: Krustpils novada un Līvānu novada saimniecības.

Datums: 27.11.2019.

Valsts Lauku tīkla aktivitāte „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” Madonas nodaļas rīkota 6. Mācību-prezentāciju diena

Valsts Lauku tīkla aktivitāte „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”

Madonas nodaļas rīkota 6. Mācību-prezentāciju diena

Norises vieta: Poruka ielā 2, Madona, Madonas konsultāciju biroja semināru zālē

Datums: 13.11.2019.

Lauksaimniecības produkcijas pievienotās vertības radīšana

Šī gada 16.augustā LLKC Ludzas birojs organizē pieredzes apmaiņas braucienu pie Madonas novada zemniekiem.
Apciemotas tiks sekojošas saimniecības:
"Lejas vāveres" - gaļas liellopu audzēšanas unpievienotās vērtības radīšana - produkcijas pārstrāde, fasēšana un realizācija Latvijā.
SIA "TD Sveķi" - truškopības saimniecības apskate, kas darbojas gan trušu gaļas ražošanā, gan kautuves pakalpojumu sniegšanā, gan tru;su vaislas materiāla audzēšanā un tūrisma pakalpojumu sniegšanā.

Madona | Valsts Lauku tīkla aktivitāte „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” Madonas nodaļas rīkota 5. mācību diena

Valsts Lauku tīkla aktivitāte „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”

Madonas nodaļas rīkota 5. mācību diena

Norises vieta: Poruka ielā 2, Madona, Madonas konsultāciju biroja semināru zālē

Datums: 06.11.2019.

Madonas nodaļas vadītāja: Aija Vīgnere tel. 28675443 aija.vignere@llkc.lv

SIA LLKC Madonas KB Uzņēmējdarbības konsultante Anita Briška 28662917 anita.briska@llkc.lv

Valsts Lauku tīkla aktivitāte „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” Madonas nodaļas rīkota 4. mācību diena.

Valsts Lauku tīkla aktivitāte „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”

Madonas nodaļas rīkota 4. mācību diena

Norises vieta: Madonas KB semināru zāle, Poruka iela 2, Madona, Madonas novads

Datums: 30.10.2019.

Valsts Lauku tīkla aktivitāte „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” Madonas nodaļas rīkota 4. mācību diena

Valsts Lauku tīkla aktivitāte „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”

Madonas nodaļas rīkota 4. mācību diena

Norises vieta: Madonas KB semināru zāle, Poruka iela 2, Madona, Madonas novads

Datums: 30.10.2019.

Informatīvs seminārs Madonas nov.| Valsts un ES atbalsts meža īpašniekiem 2019. gadā, ES projekti, to realizācija

Pieejamie ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem 2019. gadā, nākošā kārta no 1.oktobra līdz 30.decembrim. Zināšanu pārneses pasākumi:
arodapmācību projekts (mācību iespējas par meža tēmām) konsultāciju projekts, apakšpasākums “Saimniecību un mežu apmeklējumu
nodrošināšana. Dokumentācija pēc projekta realizācijas. Dokumentācija pēc projekta realizācijas.

Informatīvs seminārs | Finansējuma piesaistes iespējas lauku iedzīvotājiem

Madonas nodaļas rīkotais informatīvais seminārs

Tēma: Finansējuma piesaistes iespējas lauku iedzīvotājiem
Apakštēma: Valsts un ES atbalsts uzņēmējdarbībai, lauksaimniecībai, lauku attīstībai 2019. gadā. Atbalsta apjoms, tā saņemšanas nosacījumi.

Norises vieta: Poruka ielā 2, Madona, Madonas konsultāciju biroja semināru zālē
Datums: 29.10.2019.
Gr. nr. 8 Ma-S

Pieredzes apmaiņas brauciens "Jaunu ūdenskrātuvju ierīkošana, esošo apsaimniekošana un akvakultūras dažādošanas iespējas saimniecībās"

Madonas nodaļas rīkotais pieredzes apmaiņas brauciens

Nosaukums: Jaunu ūdenskrātuvju ierīkošana, esošo apsaimniekošana un akvakultūras dažādošanas iespējas saimniecībās.

Norises vieta: Krustpils novads, Kūku pagasts, z/s Kalves

Datums: 18.10.2019.

Valsts Lauku tīkla aktivitāte „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” Madonas nodaļas rīkota 3. mācību diena.

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
Valsts Lauku tīkla aktivitāte „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”

Madonas nodaļas rīkota 3. mācību diena

Norises vieta: Poruka ielā 2, Madona, Madonas konsultāciju biroja semināru zālē

Datums: 16.10.2019.

Lapas

Subscribe to RSS - Madonas novads