Ogres novads

3./10.09.2022 | mācības “Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana” | Ogre

SIA LLKC Ogres birojs aicina uz mācībām: “Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana” 3. un 10.septembrī.

Mācības ir nepieciešamas un tajās var piedalīties tie lauksaimnieki un zemes īpašnieki, kuri iesaistījušies LAP 2014.–2020. gadam pasākuma “Agrovide un klimats” aktivitātē “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” un kas ir uzņēmušies saistības par ES nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem (kas ir 1., 2., 3. vai 4. zālāju ražības klase).
Neapgūstot šo mācību tēmu, LAD piemēro finanšu korekcijas, uz pusi samazinot maksājumu par zālājiem.

Ogre | 20.08.2022 | Ogres pilsētas svētku gadatirgus

19. un 20. augustā Ogrē notiks Pilsētas svētku svinības, šī gada svētku devīze ir CEĻO OGRĒ. SKATUVES STĀSTI.

Otrajā svētku dienā – 20. augustā no plkst. 11.00 līdz plkst. 16.00, pašā pilsētas sirdī Brīvības ielā un Bērzu alejā – notiks tradicionālais Pilsētas svētku gadatirgus, aicinām tirgotājus un amatniekus pieteikties līdz 3. augustam (ieskaitot).
Vietu skaits ierobežots.

Sīkāka informācija: http://okultura.lv/par-mums/pieteikumi/

Ogre | Demonstrējumu noslēguma seminārs piena lopkopības saimniecībā

LLKC sadarbībā ar z/s ”Lejas Zosēni”, biedrību ”Zemnieku saeima” un AREI aicina 19. augustā apmeklēt demonstrējumu  noslēguma semināru par  dažādu izmēru (lielumu) govju apsaimniekošanu vienā saimniecībā.

Datums: 19.08.2022. Laiks: plkst. 10.30–13.30.

Seminārā būs iespēja iepazīties ar demonstrējumu gaitu un iegūtajiem rezultātiem. Sniegsim demonstrējumu ekonomisko izvērtējumu. Varēs uzklausīt saimnieku pieredzi un vērtējumu.

12-20.07.2022 | Mācības "Lauksaimnieciskās ražošanas ietekme uz vidi" (praktiskās nodarbības ārzemēs - Lietuvā un Polijā)

SIA LLKC Ogres birojs aicina uz 32h bezmaksas mācībām “Lauksaimnieciskās ražošanas ietekme uz vidi" (praktiskās nodarbības ārzemēs Lietuvā un Polijā)

Teorētiskās nodarbības 12. un 15.07.2022 Ogres centrālajā bibliotēkā.
Praktiskās nodarbības 18-20.07.2022 apmeklējot saimniecības Lietuvā un Polijā.

Obligāti jāpiedalās visās mācību dienās.

Lektori:
• LLKC Ogres biroja augkopības konsultante Ieva Kamerāde Sniedze
• Agronome, ZM un ES SĪN ekspertu grupu locekle, Augu šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanas laboratorijas vadītāja Anda Rūtenberga-Āva

Taurupes pagasts | Lauka diena par augšņu kaļķošanas nozīmi

LKC sadarbībā ar SIA “Bebruciems”, Latvijas Zemnieku federāciju un Agroresursu un ekonomikas institūtu aicina apmeklēt lauka dienu “Augšņu kaļķošanas nozīme laukaugu audzēšanas efektivitātes paaugstināšanai”.

Norises laiks un vieta: 06.07.2022. no pulksten 11.00 līdz 14.00, SIA “Bebruciems”, Taurupes pagasts, Ogres novads. ( GPS 56.908339, 25.242693)

Plaužezers, Taurupes pagasts | 11.jūnijs | Augi mūsu labsajūtai

2022. gada 11.jūnijā pie Plaužu ezera, Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši projektā “Augi mūsu labsajūtai” papildināsim zināšanas par augu vērtīgajām īpašībām un to pielietojumu ikdienā praktiskos nolūkos meistarklasē - “Dabīgās ziedes, eļļas, eleksīri”, kā arī pagatavosim ziedi un degustēsim eliksīrus no augu izvilkumiem.

Aicinām ģērbties piemēroti laika apstākļiem, atbilstošā apģērbā un ērtos apavos pastaigai pļavā.
Pasākuma laikā tiks fotografēts un filmēts.

7/14.06.2022 | Mācības “Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana” (BDUZ) | Ogre

SIA LLKC Ogres birojs aicina uz mācībām: “Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana” 7. un 14.jūnijā.

Mācības ir nepieciešamas un tajās var piedalīties tie lauksaimnieki un zemes īpašnieki, kuri iesaistījušies LAP 2014.–2020. gadam pasākuma “Agrovide un klimats” aktivitātē “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” un kas ir uzņēmušies saistības par ES nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem (kas ir 1., 2., 3. vai 4. zālāju ražības klase).
Neapgūstot šo mācību tēmu, LAD piemēro finanšu korekcijas, uz pusi samazinot maksājumu par zālājiem.

11-12.06.2022 | Ikšķiles svētki un gadatirgus

11. un 12.jūnijā Ikšķiles svētki, tirdziņš

9.06. - 11.06. Orientēšanās spēle “Iepazīsti Ikšķili kopā ar mums”
Lai uzsāktu spēli, caur aplikāciju “Actionbound” jānoskenē kvadrātkods, kas atradīsies Ikšķiles Centra laukumā uz afišu staba, komandā 5 cilvēki, telefons ar interneta pieslēgumu, balvas labākajām komandām koncertballes laikā 11.06.

11.jūnijs

Birzītē pie Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas
09:30 Nūjošana senioriem
10:00 Vingrošana bērniem un pieaugušajiem
11:00 Pašmasāžas apgūšana un veselīgais našķis

07.05.2022., Rīgas reģionālā nodaļa | Informatīvs seminārs "Aktuāla informācija par ES atbalstu meža īpašniekiem 2022.gadā"

Semināra tēmas:

• Informācija par MKPC organizētajiem pasākumiem.
• Aktualitātes par ES atbalstu mežsaimniecībā 2022.gadā.
• Informācija par atbalsta saņemšanas nosacījumiem, projekta izstrādes noteikumi, pieteikumu iesniegšana un to vērtēšanas kritēriji.
• Kādi dokumenti jāiesniedz pēc projekta īstenošanas.
• Praktiski padomi jaunaudžu retināšanā: atstājamo kociņu skaits pēc normatīvajiem aktiem; izcērtamo kociņu atlases kritēriji; kā aprēķināt koku skaitu vienā hektārā.

Lapas

Subscribe to RSS - Ogres novads