Ogres novads

Bioloģiskās lauksaimniecība Latvijā, uzņēmumu sertifikācija, kontroles sistēma, likumdošana, produktu ražošanas pamatprincipi un pamatprasības

SIA LLKC Ogres nodaļas rīkotais izglītojošs seminārs 

Tēma: Efektivitātes paaugstināšana lauku saimniecībās

Apakštēma: “Bioloģiskās lauksaimniecība Latvijā, uzņēmumu sertifikācija, kontroles sistēma, likumdošana, produktu ražošanas pamatprincipi un pamatprasības”

Mērķis: Iegūt pamatzināšanas bioloģiskajā lauksaimniecībā, tās normatīvajos aktos un kontroles sistēmās

Vecākie lauku sporta svētki Latvijā - Meņģeles 68. sporta svētki

Visi sportisti un interesenti tiek aicināti uz Ogres novada Meņģeles pagastu, kur 8. augustā norisināsies vecākie lauku sporta svētki Latvijā.

Sportistu reģistrācija no plkst. 9:00 – 9:45
Sporta svētku atklāšana notiks plkst. 10:00 pie Meņģeles Tautas nama, kurā piedalīsies Ogres spēka vīri ar paraugdemonstrējumiem.

Ogres pilsētas svētki

31. JŪLIJS

Plkst.15.30 – 19.00 laukumā pie Ogres Kultūras centra spēkavīru sacensības NORDIC BEST STRONGMAN PAIR 2015

Plkst. 19.30 – 20.30 uz Ogres upes pie gājēju tilta pilsētas svētku atklāšana kopā ar bungu un dūdu grupu “Auļi”

Plkst. 21.00 – 22.30 uz skatuves pie Ogres Kultūras centra deju uzvedums “Ogre dejo!” un danču vakars kopā ar Ilgu Reiznieci

Plkst. 23.45 – 00.30 uz Ogres Kultūras centra fasādes animācijas projekcija “Kāpēc Ogrē?”

Interaktīva programma jauniešiem „Tu vari vairāk” Ogrē (4.mācību diena)

10:00-12:30 Biznesa plāna/projekta galvenās sastāvdaļas. Visvairāk pieļautās kļūdas sagatavojot biznesa plāna/projekta veidlapām. Lektore:VAS „Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum” Rīgas filiāles vadītāja Agrita Vagoliņa

12:30-13:30 Kafijas pauze

13:30-16:00 Praktiskais darbs. Individuālo plānu modelēšana.
Lektore: VAS „Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum” Rīgas filiāles vadītāja Agrita Vagoliņa

Interaktīva programma jauniešiem „Tu vari vairāk” Ogrē (3.mācību diena)

10:00-12:30 Grāmatvedība –praktiskās nodarbības (dokumentu aizpildīšanas piemēri, dažādi aprēķini). Lektore: Grāmatvedības speciāliste Sarmīte Kirhnere

12:30-13:30 Kafijas pauze

13:30-14:00 DNB aktualitātes jauniešiem. Lektore: AS DNB banka Filiāļu grupas direktore Eva Mahta

14:00-15:00 Atbalsta saņemšanas nosacījumi Lauku attīstības programmā 2015-2020.gadam. Atbalsta programmas. Pieejamie atbalsta pasākumi. lektore: SIA „LLKC” Ogres KB jaunākā speciāliste ekonomikā Skaidrīte Padedze

Interaktīva programma jauniešiem „Tu vari vairāk” Ogrē (2.mācību diena)

10:00-12:30 Veiksmīgas uzņēmējdarbības pamats-laba ideja. Idejas definēšana un attīstība. Mērķorientēta idejas attīstība. Idejas izvērtēšana un analīze. Mana ideja –mana iespēja izdarīt un nopelnīt vairāk. Lektors: z/s Dangas īpašnieks Pēteris Dimants

12:30-13:30 Kafijas pauze

13:30-16:00 Grāmatvedības pamati. Uzņēmējdarbības formas izvēle. Nodokļu likumdošana. Lektore: Grāmatvedības speciāliste
Sarmīte Kirhnere

Interaktīva programma jauniešiem „Tu vari vairāk” Ogrē (1.mācību diena)

10:00-12:30 Atklāj savu uzņēmēja gēnu!
BOSI pamati:
• BOSI kvadrants
• Būvētāja gēns
• Oportūnista gēns
• Speciālista gēns
• Inovatora gēns
Katra gēna stiprās un vājās puses

12:30-13:30 Kafijas pauze

13:30-16:00 BOSI pielietojums:
• Komandas veidošana
• Pārdošana un klientu piesaiste
• Pēctecības plānošana
• Rekomendācijas katram gēnam un nākamie soļi. Lektors: BOSI metodes ieviesējs Latvijā Jānis Skrūzkalns

VLT aktivitātes "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" informatīvā diena Ogrē

SIA LLKC (Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra) Ogres nodaļa organizē pasākumu „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” Informatīvo dienu.
Pasākuma mērķis – jauniešu aktivizēšana laukos, to kompetenču attīstība, un iesaistīšana lauku uzņēmējdarbības un sabiedriskās dzīves attīstīšanā un veidošanā.
Pasākuma dalībnieki ir jaunieši vecumā no 18 – 30 gadiem, kuri vēlas iegūt teorētiskas un praktiskas zināšanas par uzņēmuma veidošanu, un uzsākt vai attīstīt savu uzņēmējdarbību laukos. Jauniešiem dalība Pasākumā ir bezmaksas.
Pasākums ietver:

Lapas

Subscribe to RSS - Ogres novads