Ogres novads

Interaktīva programma jauniešiem „Tu vari vairāk” Ogrē (4.mācību diena)

10:00-12:30 Biznesa plāna/projekta galvenās sastāvdaļas. Visvairāk pieļautās kļūdas sagatavojot biznesa plāna/projekta veidlapām. Lektore:VAS „Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum” Rīgas filiāles vadītāja Agrita Vagoliņa

12:30-13:30 Kafijas pauze

13:30-16:00 Praktiskais darbs. Individuālo plānu modelēšana.
Lektore: VAS „Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum” Rīgas filiāles vadītāja Agrita Vagoliņa

Interaktīva programma jauniešiem „Tu vari vairāk” Ogrē (3.mācību diena)

10:00-12:30 Grāmatvedība –praktiskās nodarbības (dokumentu aizpildīšanas piemēri, dažādi aprēķini). Lektore: Grāmatvedības speciāliste Sarmīte Kirhnere

12:30-13:30 Kafijas pauze

13:30-14:00 DNB aktualitātes jauniešiem. Lektore: AS DNB banka Filiāļu grupas direktore Eva Mahta

14:00-15:00 Atbalsta saņemšanas nosacījumi Lauku attīstības programmā 2015-2020.gadam. Atbalsta programmas. Pieejamie atbalsta pasākumi. lektore: SIA „LLKC” Ogres KB jaunākā speciāliste ekonomikā Skaidrīte Padedze

Interaktīva programma jauniešiem „Tu vari vairāk” Ogrē (2.mācību diena)

10:00-12:30 Veiksmīgas uzņēmējdarbības pamats-laba ideja. Idejas definēšana un attīstība. Mērķorientēta idejas attīstība. Idejas izvērtēšana un analīze. Mana ideja –mana iespēja izdarīt un nopelnīt vairāk. Lektors: z/s Dangas īpašnieks Pēteris Dimants

12:30-13:30 Kafijas pauze

13:30-16:00 Grāmatvedības pamati. Uzņēmējdarbības formas izvēle. Nodokļu likumdošana. Lektore: Grāmatvedības speciāliste
Sarmīte Kirhnere

Interaktīva programma jauniešiem „Tu vari vairāk” Ogrē (1.mācību diena)

10:00-12:30 Atklāj savu uzņēmēja gēnu!
BOSI pamati:
• BOSI kvadrants
• Būvētāja gēns
• Oportūnista gēns
• Speciālista gēns
• Inovatora gēns
Katra gēna stiprās un vājās puses

12:30-13:30 Kafijas pauze

13:30-16:00 BOSI pielietojums:
• Komandas veidošana
• Pārdošana un klientu piesaiste
• Pēctecības plānošana
• Rekomendācijas katram gēnam un nākamie soļi. Lektors: BOSI metodes ieviesējs Latvijā Jānis Skrūzkalns

VLT aktivitātes "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" informatīvā diena Ogrē

SIA LLKC (Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra) Ogres nodaļa organizē pasākumu „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” Informatīvo dienu.
Pasākuma mērķis – jauniešu aktivizēšana laukos, to kompetenču attīstība, un iesaistīšana lauku uzņēmējdarbības un sabiedriskās dzīves attīstīšanā un veidošanā.
Pasākuma dalībnieki ir jaunieši vecumā no 18 – 30 gadiem, kuri vēlas iegūt teorētiskas un praktiskas zināšanas par uzņēmuma veidošanu, un uzsākt vai attīstīt savu uzņēmējdarbību laukos. Jauniešiem dalība Pasākumā ir bezmaksas.
Pasākums ietver:

Ogres novada skolēnus aicina pieteikties darbam vasarā

Ar Ogres novada pašvaldības finansiālu atbalstu Ogres novada Izglītības un sporta pārvalde, sadarbojoties ar novada uzņēmējiem un pašvaldības iestādēm, šogad realizēs jauniešu nodarbinātības projektu.

Projekta laikā iespēja strādāt un apgūt darba prasmes būs 14 līdz 19 gadus veciem jauniešiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Ogres novadā un kuri iegūst izglītību vispārējās pamatizglītības, vidējās izglītības un profesionālajās izglītības iestādēs.

Skolēnu pieteikšanās nodarbinātības pasākumiem vasaras brīvlaikā norisināsies no 29. maija līdz 19. jūnijam.

Prasības lauksaimniecības uzņēmumiem, kuriem ir dzīvnieku novietnes un Altum valsts atbalsta programmas lauksaimniekiem

Aicinām Jūs uz bezmaksas informatīvo semināru. Tikties ar Valsts vides dienesta pārstāvjiem, inspektoriem. Iespēja uzdot sev interesējošos jautājumus. Kontaktinformācija: Liene Dreiska, t.28331239

11:00-13:00 Prasības lauksaimniecības uzņēmumiem, kuriem ir dzīvnieku novietnes”, kas ietver MK Nr.829 „Īpašās prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs” un MK Nr.834 ”Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem” prasības. Valsts vides dienests
Departamenta direktore
Inese Kurmahere

Lapas

Subscribe to RSS - Ogres novads