Ogres novads

Prasības lauksaimniecības uzņēmumiem, kuriem ir dzīvnieku novietnes un Altum valsts atbalsta programmas lauksaimniekiem

Aicinām Jūs uz bezmaksas informatīvo semināru. Tikties ar Valsts vides dienesta pārstāvjiem, inspektoriem. Iespēja uzdot sev interesējošos jautājumus. Kontaktinformācija: Liene Dreiska, t.28331239

11:00-13:00 Prasības lauksaimniecības uzņēmumiem, kuriem ir dzīvnieku novietnes”, kas ietver MK Nr.829 „Īpašās prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs” un MK Nr.834 ”Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem” prasības. Valsts vides dienests
Departamenta direktore
Inese Kurmahere

Zaļināšanas nosacījumi platību maksājumu saņemšanai.Par Lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem

Vieta: Ogres novads, Suntažu pagasts, Suntažu kultūras nams

11:00-12:30 Aktuālā informācija 2015. - 2020. gada Vienotā platību maksājuma, 'Zaļināšanas maksājuma' nosacījumiem. Piemēri. Jautājumi un atbildes
Lektors: Lauku Atbasta dienesta Lielrīgas reģionālā lauksaimniecības pārvalde- Tiešo maksājumu daļas vadītāja Natālija Zarkeviča

Lapas

Subscribe to RSS - Ogres novads