Ozolnieku novads

Lauku diena augkopībā demonstrējumu saimniecībās Ozolnieku novadā

VLT pasākuma “Ilgtspējīgu lauksaimnieciskās ražošanas pilotprojektu īstenošana laukkopībā un dārzkopībā” ietvaros tiek rīkota Lauku diena ar tēmu ''Kartupeļu kaitīgo organismu ierobežošana integrētā augu aizsardzībā'' šī gada 28. jūlijā Ozolnieku novada, Salgales pagasta saimniecībā ''Amoliņi''

Vairāk informācijas: Māris Narvils, tālr. 29609943

Ozolniekos izglītojošs seminārs zvejniecības uzņēmumiem, zvejas produktu ražotāju organizācijām un to biedriem

Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīks šogad organizē izglītojošo semināru zvejniecības uzņēmumiem, zvejas produktu ražotāju organizācijām un to biedriem.

Seminārs notiks š.g. 17.maijā, Ozolniekos, e-pasta pielikumā pievienota semināra programma. Dalība seminārā bez maksas.

Seminārā iekļautas sekojošas tēmas:

Kursi Ozolniekos par pārtikas aprites pamatprincipiem uzņēmumos

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs organizē divu dienu kursus „Sistēmas (HACCP) izveides pamatprincipi pārtikas aprites uzņēmumos”.

HACCP ir pārtikas uzņēmuma paškontroles sistēma drošas un nekaitīgas pārtikas apritei, kura iekļauj sevī katra pārtikas aprites posma uzraudzību un analīzi, nosaka posmus pārtikas apritē, kuri ir kritiski pārtikas drošībai un nekaitīgumam un ievieš efektīvas kontroles un uzraudzības procedūras šajos posmos.

Mācību norises vieta: LLKC, Ozolnieki, Rīgas iela 34.

Ozolniekos apmācības augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecības pagarināšanai

LLKC Ozolniekos tiks rīkotas apmācības apliecības pagarināšanai otrās klases augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem.

Mācību norises vieta: LLKC, Rīgas ielā 34, Ozolnieki.

Mācību norises laiks: 6. aprīlis, plkst. 9.30.

Apmācību tēmas:

Augu kaitēkļu un slimību izplatības novērojumi un prognozes;

Kultūraugu slimības. To klasifikācija. Nozīmīgākās galveno lauksaimniecības kultūraugu slimības. Pazīmes;

Apmācības Ozolniekos pārrauga tiesību iegūšanai gaļas šķirņu govkopībā

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Ozolniekos rīko divu dienu mācības pārrauga tiesību iegūšanai gaļas šķirņu govkopībā darbam vienā ganāmpulkā.

Mācību norises vieta: LLKC, Rīgas ielā 34, Ozolniekos.

Mācību norises laiks: 30. marts un 5. aprīlis (divu dienu mācības); plkst. 9.30.

Galvenās apmācību tēmas:

Kursi Ozolniekos „Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības” Ozolniekos

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs organizē teorijas daļu divu dienu kursiem „Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības(cūkas, liellopi, aitas, kazas, zirgi)kautuvēs strādājošajiem.

Mācību norises vieta: teorētiskā daļa – LLKC, Rīgas ielā 34, Ozolniekos. Praktiskā daļa – pēc vienošanās kādā no kautuvēm.

Mācību norises laiks: teorētiskā daļa –2016. gada 24. marts, plkst. 10.00 līdz ~17.00

Kursi Ozolniekos „Dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi”

LLKC Ozolniekos tiks rīkotas apmācības dzīvnieku pārvadātājiem un dzīvnieku savākšanas centru darbiniekiem.

Mācību norises vieta: LLKC, Rīgas ielā 34, Ozolniekos.

Mācību norises laiks: 2016. gada 22. marts plkst. 10.00 līdz ~16.00.

Galvenās apmācību tēmas:

  • Dzīvnieku fizioloģija;
  • Stresa jēdziens;
  • Labturības prasības un noteikumi pārvadāšanas laikā;
  • EK Regula Nr. 1/2005.

Lektore: PVD Novietņu uzraudzības daļas eksperte Tatjana Pastare.

Apmācības pārrauga tiesību iegūšanai piena šķirņu govkopībā Ozolniekos

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Ozolniekos martā rīko apmācības pārrauga tiesību iegūšanai piena šķirņu govkopībā darbam savā ganāmpulkā (B metode).

 Mācību norises vieta: LLKC, Rīgas ielā 34, Ozolnieki.

Mācību norises laiks: 1. un 15. marts (divu dienu mācības); sākums plkst. 9.30.

Galvenās apmācību tēmas:

Lapas

Subscribe to RSS - Ozolnieku novads