Preiļu novads

Informatīvs seminārs Preiļu novadā - Meža dzīvnieku postījumi lauksaimniecības un meža zemēs, to novēršana

Meža zvēru postījumi meža un lauksaimniecības zemēs, informācija par medību koordinācijas komisijām, to darbību. Lauksaimniecības un mežsaimniecības postījumu novēršanas iespējas. Lauksaimniecības zemju, meža īpašnieku un mednieku sadarbība, ierīkojot medību infrastruktūru.

Saimniekošanas dažādība lauku teritorijā

2015. gada 24. novembrī pulksten 13.00 Preiļu novada uzņēmējdarbības centrā, Kooperatīva ielā 6 (3. stāvā), Preiļos tiek rīkots seminārs

„Saimniekošanas dažādība lauku teritorijā”

Uz semināru laipni tiek aicināti esošie un topošie mazā biznesa veicēji lauku teritorijās.

Lektors: Gustavs Norkārklis, Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas valdes priekšsēdētājs

Pieteikšanās dalībai seminārā līdz 2015. gada 23. novembrim pa tālruni +371 26636243

Informatīvs seminārs uzņēmējdarbības uzsācējiem

2015. gada 9. decembrī pulksten 11.00 Preiļu novada uzņēmējdarbības centrā, Kooperatīva ielā 6 (3. stāvā), Preiļos tiek rīkots informatīvs seminārs uzņēmējdarbības uzsācējiem

Semināra darba kārtība:

Informācija jaunajiem nodokļu maksātājiem / Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvis /

„ALTUM” finanšu piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem /a/s Attīstības finanšu institūcijas ALTUM pārstāvis/

NVA pasākums „Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai” /NVA Preiļu filiāles pārstāvis/

Jaunā uzņēmēja veiksmes stāsts

Zemnieku, amatnieku un mājražotāju Ziemassvētku tirdziņš Preiļos

Izjust Ziemassvētku sajūtu un dāvanu pirkšanas prieku aicina Preiļu novada uzņēmējdarbības centrs sadarbībā ar Preiļu novada domi un Preiļu novada kultūras centru, organizējot zemnieku, amatnieku un mājražotāju Ziemassvētku tirdziņu Preiļos šī gada 19. decembrī no pulksten 10.00 laukumā, Raiņa bulvārī 19.
Tirgotājiem informācija par dalību tirgū atrodama www.preili.lv vai zvanot + 371 26636243.
Pieteikšanās dalībai tirgū līdz 17. decembrim.

Uzņēmējdarbības laukos popularizēšana vispārizglītojošajās skolās - brauciens

LLKC Preiļu nodaļa 20.10.2015. īsteno apakšaktivitāti „Uzņēmējdarbības laukos popularizēšana vispārizglītojošās skolās”.
Brauciena sākums: 10:00
Brauciena programma:
1. Malnavas koledžas izglītības programmas īstenošanas vieta Višķi – piedāvātās programmas
2. ZS Kurmīši – ārstniecības augu audzēšana.
3. ZS Akati – Saimniecība dažādošanas iespējas.
4. ZS Guntiņi – Trušu audzēšana ar bioloģiskās saimniekošanas metodēm.

Preiļu Lauksaimnieku apvienības diskusija

2015. gada 23. oktobrī Preiļu Lauksaimnieku apvienība organizē diskusiju lauksaimniekiem Par piena lopkopības nozares aktuāliem jautājumiem un nozares attīstības iespējām, saistoši mazajām  un vidējām  saimniecībām līdz 100 slaucamajām govīm.

Diskusijas mērķis veicināt lauksaimnieku aktīvu iesaistīšanos lauku attīstībā. Kāpināt piensaimniecības nozarē ražojošo saimniecību efektivitāti. Sakarā ar ieilgušo krīzi piena nozarē un piena iepirkuma cenu samazināšanos, zemnieki, apvienības biedri ir satraukti par savas saimniecības turpmāko attīstību.

Kvalitatīva gaļas liellopu ganāmpulka veidošana

LLKC Preiļu nodaļa 15.un 16.okobrī organizē izglītojošu semināru lauksaimniekiem.  Semināra tēma: Kvalitatīva gaļas liellopu ganāmpulka veidošana. Semināra mērķis ir teorētisko un praktisko zināšanu apguve, savas saimniecības rentabilitātes un konkurētspējas paaugstināšanai.

 

Norises vieta: 15.10.2015. LLKC Preiļu konsultāciju biroja zāle, Raiņa bulvāris 21b, Preiļi

Semināra programma:

Informatīvs seminārs - Gaidāmais Eiropas Savienības atbalsts meža īpašniekiem

ES struktūrfondu atbalsts- būtiska palīdzība īpašniekiem meža kvalitātes uzlabošanai. Plānotie atbalsta pasākumi meža jomā. Atbalsta veidi un saņemšanas nosacījumi. Atskats uz iepriekšējo atbalsta periodu. Pozitīvā pieredze un pieļautās kļūdas.
VMD pieeja jauno atbalsta pasākumu atbilstības novērtēšanā. Praktiskie ieteikumi pasākumu īstenošanā.

Lapas

Subscribe to RSS - Preiļu novads