Skrundas novads

Skrundas novads, īpašums "Kalnakumbri" | Informatīvais seminārs "ES atbalsta pasākumi MKPC2020.g. Aktualitātes meža īpašniekiem."

ES atbalsts meža īpašniekiem, konsultāciju projekts,mežu apmeklējumi, arodapmācības.Aktualitātes-jaunaudžu kopšanas un meža inventarizācijas termiņi. Bioloģiskā daudzveidība mežā un tās saglabāšana.

Informatīvs seminārs Skrundā | ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem. Meža aizsardzības aktualitātes mežos. Jaunaudžu kopšana un aizsardzība pret dzīvnieku bojājumiem

ES atbalsts meža īpašniekiem meža ieaudzēšana. Citi pieejamie ES atbalsta pasākumi(arodapmācības,konsultāciju projekts,saimniecību apmeklējumi). Meža aizsardzības aktualitātes mežos, egļu astoņzobu mizgraužu postījumi,aizsardzības iespējas. ES prasības jaunaudžu kopšanā, kociņu aizsardzība pret meža dzīvniekiem.

Informatīvais pasākums jauniešiem un skolēniem Nīkrāces pamatskolā

SIA LLKC Kuldīgas nodaļa 11.oktobrī Nīkrāces pamatskolas 7.-9. klašu skolēniem tiek organizē informatīvi izglītojošu pasākumu.Skolēni tiks iepazīstināti ar lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarēm; uzņēmējdarbības iespējām lauku teritorijā; ar izglītības un karjeras iespējām pēc pamatskolas. Notiks dažādas aktivitātes -uzdevumu risināšanā.Pēc tam skolēni dosies apmeklēt bioloģisko gaļas liellopu saimniecību ,,Vilki, saimnieks pastāstīs par saimniecisko darbību. Pasākums notiek aktivitātē "Informatīvi pasākumi jauniešiem un skolēniem"

Informatīvais pasākums jauniešiem un skolēniem Jaunmuižas pamatskolā

LLKC Kuldīgas nodaļa 8. oktobrī Jaunmuižas pamatskolas 6.-9. klašu skolēniem tiek organizēts informatīvi izglītojošs pasākums.Skolēni tiks iepazīstināti ar lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarēm; uzņēmējdarbības iespējām lauku teritorijā; ar izglītības un karjeras iespējām pēc pamatskolas. Notiks dažādas aktivitātes -uzdevumu risināšanā. Pasākums notiek aktivitātē "Informatīvie pasākumi jauniešiem un skolēniem"

Informatīvs seminārs Skrunda | Aktualitātes par ES atbalstu mežiem,meža atjaunošana, jaunaudžu kopšana un to aizsardzība pret dzīvnieku bojājumiem.

Izmaiņas ES atbalsta saņemšanai dabas katastrofās iznīcināta meža atjaunošanai. Informācija par citiem ES projektiem. Meža atjaunošana un abiotiskie bojājumi Jaunaudžu kopšana un to aizsardzība pret dzīvnieku bojājumiem. Informācija par
mežsaimniecības kooperatīvu "Mūsu mežs".

Mājražotāju tikšanās

LLKC Kuldīgas nodaļa aicina piedalīties rīkotā darba grupā Alsungas, Kuldīgas un Skrundas novada esošos un topošos mājražotājus.

13. septembrī plkst. 10.00 "Grigaļi", Kazdangas pagasts, Aizputes novads grupu konsultācija par "Mājražotāju sadarbības un kopdarbības iespējas un labā pieredze iedvesmas veicināšanai". Pieteikšanās līdz 11. septembrī pie Lauku attīstības konsultantes Anitas Miķelsones, tālr. 26213462, e-pasts: anita.mikelsone@llkc.lv

Mājražotāju tikšanās Skrundā

LLKC Kuldīgas nodaļa aicina piedalīties rīkotā darba grupā Alsungas, Kuldīgas un Skrundas novada esošos un topošos mājražotājus.

25. aprīlī plkst. 10.00 Skrundas kultūras namā notiks grupu konsultācija par "Pārtikas produktu iepakošana, mārketings un virzīšana tirgū". Pieteikšanās līdz 23. aprīlim pie Lauku attīstības konsultantes Anitas Miķelsones, tālr. 26213462, e-pasts: anita.mikelsone@llkc.lv

Skrunda | Mājražotāju tikšanās

LLKC Kuldīgas nodaļa aicina piedalīties rīkotā darba grupā Alsungas, Kuldīgas un Skrundas novada esošos un topošos mājražotājus.

Pasākums notiks 2018. gada 26. martā plkst. 13.00 Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, Skrundas novada domes telpās.

Pieteikšanās līdz 2018. gada 23.martam, pie Skrundas novada Lauku attīstības konsultantes Anitas Miķelsones, mob.t. 26213462.

Lapas

Subscribe to RSS - Skrundas novads