Valmiera

Tomātu audzēšana lauku saimniecībā ZOOM

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Valmieras birojs
30. novembrī plkst.10.00 ZOOM vidē rīko informatīvo semināru
Tomātu audzēšana lauku saimniecībā
Programmā:Lektoru uzskaites lapa
*Tomātu audzēšana laukā un siltumnīcās. Stādījumu ierīkošana, kopšana. Tomātu šķirnes.
*Izplatītākās slimības tomātu stādījumos un to apkarošana.
Lektore- Natālija Zeltiņa (Tomātu škirņu kolekcionāre,dārzkopības entuziastu klubs Tomāts)
*Tomātu audzēšanas ekonomiskais pamatojums. Finansējma piesaistes iespējas lauku saimniecībām

Aktualitātes bioloģiskajā ražošanā un bioloģisko produktu marķēšanā

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Valmieras birojs 23.11.21 plkt. 10.00 rīko informatīvo semināru ZOOM vidē-
Aktualitātes bioloģiskajā ražošanā un bioloģisko produktu marķēšanā
Programmā:
*Aktualitātes par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 2018/848 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu, kas attieksies uz bioloģiskās produkcijas ražotājiem, pārstrādātājiem, tirgotājiem, mazumtirgotājiem, kā arī uz tirgus uzraudzības iestādēm.

Valmiera, Lucas parks | Informatīvais seminārs "Aktualitātes meža nozarē"

Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt aktualo informāciju par meža resursiem Latvijā, meža īpašnieku raksturojumu, meža zemju
kopplatību iedalījumu, Latvijas mežaudžu vecumstruktūras raksturojumu, meža atjaunošanu sadalījumā pa īpašnieku grupām, bioloģisko
daudzveidību Latvijas mežos. Tāpat būs iespējams piedalīties praktiskā kociņu stādīšanā Lucas parkā Valmierā.

Valmiera, Lucas parks | Informatīvais seminārs "Aktualitātes meža nozarē"

Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt aktualo informāciju par meža resursiem Latvijā, meža īpašnieku raksturojumu, meža zemju
kopplatību iedalījumu, Latvijas mežaudžu vecumstruktūras raksturojumu, meža atjaunošanu sadalījumā pa īpašnieku grupām, bioloģisko
daudzveidību Latvijas mežos. Tāpat būs iespējams piedalīties praktiskā kociņu stādīšanā Lucas parkā Valmierā.

Valmieras novads, "Vanagi" | Informatīvais seminārs "ES atbalsta pasākumi MKPC 2021. gadā. Meža aizsardzības aktualitātes"

Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt aktuālo informāciju par pieejamo ES atbalstu meža īpašniekiem 2021.gadā. Tāpat būs iespējas uzzināt informāciju par izmaiņām un jaunumiem par augu aizsardzības līdzekļu lietošanu. Praktiski būs iespējams iepazīties ar aizsardzības līdzekļu Cervacol, Plantskyd, Trico raksturojumu ,darbības efektivitātes salīdzinājumu, kā arī ar Aizsardzības līdzekļu sagatavošanu darbam, un praktisko pielietošanu.

Valmieras novads, "Streiči", LV - 4215 | Informatīvais seminārs "Meža aizsardzības aktualitātes, ES atbalsta pasākumi MKPC 2021. gadā"

Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt aktuālo informāciju par pieejamajām ES atbalsta iespējām meža īpašniekiem 2021. gadā. Praktiski darbojoties būs iespējams uzzināt par Iespējām un risinājumiem jaunaudžu aizsardzībai no meža dzīvnieku postījumiem, aizsardzības līdzekļu Cervacol, Plantskyd, Trico raksturojumu, darbības efektivitātes salīdzinājumu, kā arī uzzināt efektīvākos paņēmienus aizsardzības līdzekļu sagatavošanai darbam un praktiskaipielietošanai.

Valmieras novads, "Budenbroki" | Informatīvais seminārs "Aktualitātes meža apsaimniekošanā , ES atbalsta pasākumi MKPC 2021. gadā"

Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt aktuālo informāciju par MKPC struktūru un sniegtajiem pakalpojumiem, piejamo ES atbalstu meža īpašniekiem 2021. gadā. Tāpat būs iespēja uzzināt rudens meža atjaunošanas sezonai noderīgas lietas par meža atjaunošanu, piemērotākajām koku sugām, meža atjaunošanas paņēmieniem.

Lapas

Subscribe to RSS - Valmiera