Viesītes novads

Seminārs „Ielīgošana Sēlijas Salu viesmīlībā”

Seminārs „Ielīgošana Sēlijas Salu viesmīlībā” norisināsies 22. jūnijā, piektdienā, Elkšņu kultūras namā, Viesītes novadā no plkst. 10.00 līdz 14.30.

Dienas pirmajā daļā paneļa sesijā ar pašvaldību pārstāvjiem no Sēlijas Salu teritorijas tiks diskutēts par tūrisma attīstības stratēģijām, plānotajām aktualitātēm, sinerģiju starp novadu un kopienu rīcību, kā arī par sadarbības veicināšanu starp dažādām iesaistītajām pusēm veiksmīgāka piedāvājuma nodrošināšanai.

Viesīte | Informatīvais seminārs - Jaunākais par ES atbalstu meža īpašniekiem un izmaiņām nodokļu likumdošanā.

ES atbalsta apakšpasākuma "Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai" praktiskā realizēšana, veicot: jaunaudžu retināšanu un jaunaudžu retināšanu ar atzarošanu; neproduktīvu mežaudžu nomaiņu; valdošās koku sugas nomaiņu altalkšņa sugu mežaudzēs no 30 gadu vecuma vai blīgznas sugu mežaudzēs. Jaunumi un aktualitātes mežu un aizaugušo zemju īpašniekiem. Aktualitātes un izmaiņas nodokļu likumdošanā. Informācija un aktualitātes lauksaimniekiem

Fermu diena „Kalna Dambrānos”

''Zālēdāju projekta” ietvaros turpinām rīkot fermu dienu pasākumus izmēģinājumos iesaistītajās saimniecībās. Aicinām 15. jūnijā uz Viesītes novada Viesītes pagasta zemnieku saimniecību “Kalna Dambrāni”. Izmēģinājuma tēma: „Slaucamo govju izmantošanas ilguma rādītāju salīdzināšana saimniecībā izaudzētiem un iepirktiem dzīvniekiem”.

Darba kārtība:

Pirmā daļa - Viesītes novada Viesītes kultūras pilī, Smilšu ielā 2, kino konferenču zālē

Reģistrācija no plkst. 10.30

Fermu diena saimniecībā „Kalna Dambrāni”

Zālēdāju projekta ietvaros LLKC Lopkopības kompetenču centrs un Lopkopības nodaļa turpina rīkot fermu dienu pasākumus izmēģinājumos iesaistītajās tīkla saimniecībās. Aicinām uz fermu dienu 10. augustā plkst. 11 Viesītes novada Viesītes pagasta zemnieku saimniecībā “Kalna Dambrāni”. Izmēģinājuma tēma: “Slaucamo govju izmantošanas ilguma rādītāju salīdzināšana saimniecībā izaudzētiem un iepirktiem dzīvniekiem”.

Darba kārtība

Pirmā daļa, reģistrācija no plkst. 10.30

Seminārs Viesītē – Eiropas Savienības atbalsta iespējas meža un lauku īpašniekiem meliorācijai un citām aktivitātēm, baltalksnis aizsargjoslās, pavasaris- meža stādīšanas laiks

Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi. Atmežošana –pirms meliorācijas projekta uzsākšanas. ES atbalsta iespējas meža īpašniekiem. Noteikumu grozījumi pēc pirmās kārtas.

Baltalkšņa audzes, to iespējamā nomaiņa ar citām koku sugām, pieejamais ES atbalsts par baltalkšņa un blīgznu audžu nomaiņu.

Baltalksnis upju aizsargjoslā-šo audžu apsaimniekošana.

Pavasaris – meža stādīšanas laiks, ieteikumi, kas jāņem vērā.

Filmiņas par meža atjaunošanu demonstrēšana.

Diskusijas, atbildes uz jautājumiem. Individuālas konsultācijas.

Lapas

Subscribe to RSS - Viesītes novads