Augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem apliecības atjaunošana

LLKC, Ozolniekos 13. martā augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem būs iespēja iziet apliecības atjaunošanas apmācības.

 Galvenās apmācību tēmas:

Simptomi, kas liecina par saindēšanos ar augu aizsardzības līdzekļiem;

Nelegāli vai viltoti augu aizsardzības līdzekļi;

Darba aizsardzības prasības, strādājot ar augu aizsardzības līdzekļiem;

Normatīvie akti par augu aizsardzības līdzekļu glabāšanu un lietošanu; Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas dokumentēšana;

Augu aizsardzības līdzekļu marķējums;

Rīcība ārkārtas gadījumos.

 

 Mācību norises laiks: 13. martā plkst. 9.00–17.00.

 Uz apmācībām līdzi jāņem fotogrāfija (izmērs 3x4 cm) un vecā apliecība.

Plašāka informācija un pieteikšanās mācībām – Rudīte Sanžarevska, tālr. 63050235, mob. tālr. 26400224; ar e-pasta starpniecību: lita.sturmane@llkc.lv

Datums: 
13. Marts, 2015