Balvi | Seminārs ''Nodokļu aktualitātes lauksaimniecības uzņēmumiem un pašnodarbinātajiem 2018. gadā''

VSIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs” organizē Balvos Ingunas
Leibus semināru “Nodokļu aktualitātes lauksaimniecības uzņēmumiem un
pašnodarbinātajiem 2018. gadā”.

Vieta un laiks: 28.05.2018. No plkst. 10:00 - 15:00
"Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs" - Vidzemes iela 2b, Balvi

Semināra programma:

1. Būtiskākās izmaiņas uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājiem

2. Darba samaksas nodokļu izmaiņas

3. Izmaiņas saimnieciskās darbības veicējiem – iedzīvotāju ienākuma nodokļa
maksātājiem

4. Sezonas laukstrādnieku nodarbināšana

5. IIN no zemes nomas

6. Izmaiņas pašnodarbināto personu sociālajā apdrošināšanā

7. Izmaiņas patentmaksas maksātājiem

8. Mikrouzņēmumu nodokļa piemērošana

9. Būtiskākās izmaiņas PVN uzskaitē

10. Atbildes uz jautājumiem

Semināru vadīs: Dr.oec. INGUNA LEIBUSS

Inguna Leibus, ekonomikas doktore, Latvijas Lauksaimniecības universitātes
Grāmatvedības un finanšu katedras asociētā profesore, zinātnisku un
praktisku rakstu autore. Ieguvusi praktiskā darba pieredzi, strādājot par
galveno grāmatvedi uzņēmumos, kā arī veicot individuālo darbību, kļūstot par
mikrouzņēmuma nodokļa maksātāju.

Pieteikšanās un papildu informācija: Tālrunis - 28810789 vai 22720761; E-pasts: macibucentrs@stc.lv
www.stc.lv

Pielikums: 
PielikumsIzmērs
i.leibuss.jpg41.91 KB
Datums: 
28. Maijs, 2018