“Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana”

Mācībās “Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana”, kas notiek 11. un 18.jūnijā Ventspils novadā, Popes kultūras namā, lauksaimnieki iegūst zināšanas par bioloģiskās daudzveidības uzturēšanas zālājos aktivitātes atbalsta nosacījumiem un ieteikumiem to izpildei, bioloģiski daudzveidīgo un vērtīgo zālāju saglabāšanu un identificēšanu un ES nozīmes zālāju biotopu apsaimniekošanas vadlīnijām. Notiek individuāla „Saimniecības zālāju apsaimniekošanas plāna” sagatavošana, kas ietver optimālu Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu apsaimniekošanas nosacījumus saskaņā ar to.
LLKC atgādina, ka lauksaimniekiem, kuri iesaistījušies Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Agrovide un klimats” aktivitātē “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” (BDUZ) un kuri ir uzņēmušies saistības par Eiropas Savienības (ES) nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem, ne vēlāk kā saistību perioda otrajā gadā jāiegūst pamatiemaņas zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanā, apmeklējot mācību kursus un iegūstot atbilstošu dokumentu.

Pielikums: 
PielikumsIzmērs
programmallkc06ve02-m.doc173 KB
Datums: 
11. Jūnijs, 2020 līdz 18. Jūnijs, 2020