Lauku telpa

Lāčplēša dienas atceres pasākumi

Lāčplēša dienas pasākumi :
11.00, kad stāvlaukumā Ojāra Vācieša ielā līdz pat pulksten 16.00 varēs apskatīt armijas tehniku;
14.30 Alūksnes Lielajos kapos guls ziedi pie Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru atdusas vietām;
15.00 Garnizona kapos sāksies piemiņas brīdis;
16.00 Alūksnes evaņģēliski luteriskajā baznīcā ikviens laipni aicināts uz dievkalpojumu, kas būs veltīts Lāčplēša dienai;
17.00 sāksies piemiņas brīdis pie Jaunās pils;

Alūksnes pilsētas un novada skolu jaunatnes militārās sporta spēles "Lāčplēša stafete 2014"

NOLIKUMS
Sacensību mērķis:
Popularizēt Lāčplēša dienu kā latviešu cīnītāju piemiņas un kritušo varoņu atceres dienu jauniešu vidū caur veselīgu dzīves veidu, piesaistot jauniešus sporta aktivitātēm un saturīgai brīvā laika pavadīšanai
Sacensību uzdevumi:
1. Audzināt Alūksnes pilsētas un novadu skolu jaunatni patriotisma garā uzticīgu savai valstij.
2. Popularizēt veselīgu dzīvesveidu, sportiska gara vērtības Alūksnes pilsētas un novada skolu
jaunatnes vidū, sekmēt viņu pievēršanos aktīvam dzīvesveidam.

Iecavā risinājās Latvijas Zemnieku federācijas organizēta konference pat Ģimenes saimniecību iespējām un izaicinājumiem. Konference notika 30. oktobrī ar Valsts Lauku tīkla atbalstu.

 

Limbažu novada domē 24. oktobrī notika Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības dibināšanas sanāksme.

 Valsts Lauku tīkla Rīcības plāna 2014. gadam aktivitātes “Pieredzes un mācību braucieni uz Eiropas valstīm” ietvaros 15. un 16. oktobrī  LLKC speciālisti apmeklēja Nīderlandi, lai iepazītos ar šīs valsts pieredzi inovāciju politikas veidošanā un inovāciju ieviešanā lauksaimniecībā.

Pagājušajā nedēļā vairāk nekā 40 Limbažu puses lauksaimnieku devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Gulbenes novadu.

Aktīvā tūrisma punkts Dagdā izveidots ar mērķi nākotnē organizēt dažādus aktīvā tūrisma pasākumus vietējiem iedzīvotājiem.

No 17. Līdz 19.oktobrim jau trešo reizi notika jauniešu izaugsmes forums SOLIS. Tā laikā jauniešiem bija iespēja iegūt informāciju par uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējām lauku reģionos.

„Biedrību darbības efektivitātes uzlabošana – problēmas un risinājumi.”

Biedrība „Lauku partnerība Sēlija” Zemgales NVO projekta “Zemgales NVO veiktspējas stiprināšana mūžizglītības pasākumu īstenošanai”
ietvaros rīko apmācību semināru „Biedrību darbības efektivitātes uzlabošana – problēmas un risinājumi.”
Lektori: Aija Usāne- Līvānu domes priekšsēdētāja vietniece, Inguna Badune- fonda „Baltā māja” vadītāja, Ineta Liepniece-Preiļu NVO centra vadītāja, Marija Švābe- Preiļu NVO centra grāmatvede, Gita Kļaviņa, -„Saukas dabas parka biedrība” valdes priekšsēdētāja,
Anda Svarāne- biedrības „Sēļu pūrs” valdes priekšsēdētāja, Juris Līcis- Jēkabpils TITC direktors

Vidzemes mazpulku projektu forums.

9:00-10:00 Ierašanās, piereģistrēšanās, rīta tēja, kafija, iepazīšanās ar skolu
9: 45 vadītāju tikšanās
1000-1020 Svinīgās uzrunas foruma atklāšanā, Liepupes skolēnu teātris izrāda 5-minūšu izrādi Par sakņu dārza sargu, dzied mazie liepupieši
10:20-12:00 mazpulcēnu un viņu vecāku saimniecībās izaudzētās produkcijas tirdziņš, degustācijas
12:00-16:00 projektu aizstāvēšana/ekskursija uz Minhauzena muzeju/ pusdienas
16:00-17:00 rezultātu apkopošanas laikā - mazpulcēniem izklaide pie deju lietpratējas Elīnas
17:00 – 18:00 Noslēgums

Lapas

Subscribe to RSS - Lauku telpa