Lauksaimniecība

Aicinām 28.

Aicinām ikvienu lauksaimnieku un nozares pārstāvi piedalīties Eiropas Komisijas interneta aptaujā un paust savu viedokli par Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) līdzšinējo darbību un sniegt priekšlikumus uzlabojumiem.  No šīs nedēļas aptauju var aizpildīt arī latviešu valodā.

Pavasara un šogad pat vasaras sākuma salnas liek nervozēt ne vienam vien dārzkopim. Nav patīkami, ja sūri, grūti koptais un lolotais vienā naktī aiziet nebūtībā. Ko darīt un kā rīkoties? 

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” un tā filiāle „Meža konsultāciju un pakalpojumu centrs” rīko arodapmācības un informatīvos pasākumus lauksaimniekiem un mežsaimniekiem.

Saistībā ar ĀCM vairākos Latvijas novados un pagastos Pārtikas un veterinārais dienests noteicis karantīnu un ar to saistošos noteikumus, kuri obligāti jāievēro.

Bezmaksas apmācības "Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana"

MĀCĪBU TĒMAS:
-Jēdziens par bioloģiski vērtīgiem zālājiem un to nozīme.
-Bioloģiski vērtīgo zālāju iedalījums.
-Bioloģiski vērtīgo zālāju noteikšana. Raksturīgās sugas un indikatorsugas.
-Bioloģiski vērtīgo zālāju saglabāšanas iespējas.
-Eiropas Savienības aizsargājamie zālāji, raksturojums.
-Bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošana, BDUZ aktivitātes atbalsta nosacījumi.
-Bioloģiski vērtīgo zālāju noteikšana. Indikatorsugas.
-Bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanas iespējas.

LLKC Tukuma konsultāciju birojā īstenotas nozīmīgas mācības par tēmu: “Lauksaimnieciskās ražošanas ietekme uz vidi”.

LAP mācības | Cēsis | "Gaļas liellopu audzēšana - Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana "

LLKC Cēsu konsultāciju birojs aicina uz 24 stundu bezmaksas mācībām "Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana (Gaļas liellopu audzēšana)".

Mācības notiks š.g. 2., 7. un 14. jūnijā.
Mācības notiks klātienē Cēsīs, Bērzaines ielā 5 un vairākās bioloģiskās gaļas liellopu audzēšanas saimniecībās.

Mācību programma:

LAP mācības "Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana "

Limbažu KB aicina uz mācībām
“Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana ”.
Lektore Solvita Rūsiņa.
Divas dienas - 24.05.22.un 31.05.22. Jūras 58, Limbaži
Dalība mācībās bez maksas.
Pieteikšanās un sīkāka informācija: Jautrīte Legzdiņa telef.26445102 vai e-pastā jautrite.legzdina@llkc.lv

Mācības organizētas programmas LAP 2014. -2020. apakšpasākumā “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”.
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Lapas

Subscribe to RSS - Lauksaimniecība