Lauksaimniecība

Seminārs par LLKC piedāvāto nepieciešamo minimālo lauksaimniecības pamatzināšanu 160 stundu apguves procesu

27. februārī plkst. 11:30 LLKC Preiļu konsultāciju birojā ( Preiļi, Raiņa bulvāris 21b) notiks seminārs par pasākuma „Mazo saimniecību attīstība” LLKC piedāvāto nepieciešamo minimālo lauksaimniecības pamatzināšanu 160 stundu apguves procesu. Ja kāds vēlas startēt projektā „Mazo saimniecību attīstība” un nav lauksaimnieciskās izglītības ( 160 stundu apmērā) , tad tā ir iespēja Jums, lai saprastu kā notiek mācīšanās process - testu aizpildīšana, eksāmena kārtošana. Semināra lektors Andis Kursītis, LLKC Tālākizglītības nodaļas vadītājs. Semināra ilgums 1.5 stundas

Mācības kvalitatīva svaigpiena ieguvei - Krāslavā

LLKC aicina apmeklēt trīs dienu apmācības „Kvalitatīva svaigpiena ieguve mazās un vidējās saimniecībās”

Apmācības tiek rīkotas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma „Arodapmācības un informācijas pasākumi” aktivitātes „Arodapmācības” apakšaktivitātes „Nozares speciālistu līmeņa mācību organizēšana” ietvaros. Projekta  Nr. 14-00-L11114-000104.

Teorētiskās apmācības notiks 17. un 23. martā, bet praktiskās nodarbības – 24. martā. Apmācību sākums 17. martā plkst. 10.00 LLKC Krāslavas birojā Skolas ielā 9, Krāslavā.

Mācības par gaļas liellopu audzēšanu - Krāslavā

LLKC aicina apmeklēt trīs dienu apmācības „Gaļas liellopu turēšanas tehnoloģijas, šķirnes izvēle, ganāmpulka ģenētika (ekstensīvā un intensīvā ražošana)”.

Apmācības tiek rīkotas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma „Arodapmācības un informācijas pasākumi” aktivitātes „Arodapmācības” apakšaktivitātes „Nozares speciālistu līmeņa mācību organizēšana” ietvaros. Projekta  Nr. 14-00-L11114-000107.

Pamatapmācība 2.reģistrācijas klases profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecību iegūšanai.

Augu aizsardzības jēdziens. Augu aizsardzība Latvijā.
Augu aizsardzības galvenie pasākumi augiem kaitīgo organismu izplatības ierobežošanai un apkarošanai
Normatīvie akti par augu aizsardzības līdzekļu glabāšanu un lietošanu.
Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas dokumentēšana.
Augu aizsardzības līdzekļu reģistrs un marķējums .
Administratīvo pārkāpumu kodekss.
Kultūraugu kaitēkļi. To barošanās un attīstības cikli.
Nozīmīgākie galveno lauksaimniecības kultūraugu kaitēkļi. Bojājumu pazīmes.

Kultūraugu barošanās un augu aizsardzība 2015.gadā

LLKC Talsu nodaļa aicina uz bezmaksas informatīvo semināru "Kultūraugu barošanās un augu aizsardzības aktualitātes 2015.gadā" 27.februārī plkst.10:00 LLKC biroja ēkā Kr. Valdemāra 21a, Talsos
Semināra tēmas:
- Kultūraugu barošanās (graudaugi, rapši un lopbarības pupas) un augu aizsardzības aktualitātes 2015.gadā;
- Bioloģiskas izcelsmes produktu nozīme ražības paaugstināšanā, ekonomiskais pamatojums un izmēģinājumu rezultāti MPS „Vecauce”;
- Ūdens pH reakcijas un virsmas aktīvo vielu nozīme, lietojot AAL un lapu mēslojumu;

Apmācības par gaļas liellopu audzēšanu Preiļos

LLKC aicina apmeklēt trīs dienu apmācības „Gaļas liellopu turēšanas tehnoloģijas, šķirnes izvēle, ganāmpulka ģenētika (ekstensīvā un intensīvā ražošana)”.

Apmācības tiek rīkotas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma „Arodapmācības un informācijas pasākumi” aktivitātes „Arodapmācības” apakšaktivitātes „Nozares speciālistu līmeņa mācību organizēšana” ietvaros. Projekta  Nr. 14-00-L11114-000107.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs aicina apmeklēt sešu dienu apmācības „Konkurētspējīgas lauksaimniecības produkcijas ražošana”.

LLKC aicina apmeklēt trīs dienu apmācības „Gaļas liellopu turēšanas tehnoloģijas, šķirnes izvēle, ganāmpulka ģenētika (ekstensīvā un intensīvā ražošana)”.

Lapas

Subscribe to RSS - Lauksaimniecība