Lauksaimniecība

LLKC organizē semināru „Kartupeļu praktiskā novākšana pārstrādei čipsos”, kas notiks 30. septembrī Līgatnes novada zemnieku saimniecībā „Briežkalni”.

LLKC  Preiļu nodaļa 15. un 19. septembrī rīkoja izglītojošo semināru par gaļas liellopu audzēšanu un konkurētspējas palielināšanu šajā nozarē.

Z/S “Mežacīruļi” – starptautisks paraugs lauksaimnieku cīņai ar Baltijas jūras eitrofikāciju

„Zālēdāju projekta” fermu diena par pilngraudu skābbarības izēdināšanu gaļas liellopu saimniecībā  notiks 30. septembrī  SIA „Hereford Agro”.

„Zālēdāja projekta” demonstrējumu pasākumu ietvaros 8. oktobrī paredzētais seminārs par skābbarības sagatavošanu Riebiņu novada Galēnu kultūras namā tiek pārcelts uz 2015. gada 21. janvāri.

Apmācības augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecības pagarināšanai

Apmācību tēmas:

* Augu kaitēkļu un slimību izplatības novērojumi un prognozes:

* Kultūraugu slimības. To klasifikācija. Nozīmīgākās galveno lauksaimniecības kultūraugu slimības, to pazīmes;

* Kultūraugu kaitēkļi (piemēram, kukaiņi, ērces, nematodes). To barošanās un attīstības cikli. Nozīmīgākie galveno lauksaimniecības kultūraugu kaitēkļi. Bojājumu pazīmes;

* Nezāles, to klasifikācija. Bioloģiskās īpašības. Izplatītāko nezāļu raksturojums;

* Grozījumi normatīvajos aktos;

LLKC Ozolniekos notiks apmācības otrās klases augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecības pagarināšanai.

Kuldīgas novada zemnieki ciemojās pie Māras un Daiņa Bergmaņiem Rendas pagasta zemnieku saimniecībā „Upmaļi”, kas ir sertificēta bioloģiskā saimniecība.

Lapas

Subscribe to RSS - Lauksaimniecība