Lauksaimniecība

Finansējuma piesaistes iespējas lauku iedzīvotājiem.Upeņu audzēšana komercdārzos.

Seminārā aicināti piedalīties visi interesenti, kuri vēlas audzēt upenes. Lektors Adris Krogzemes pastāstīs par upeņu audzēšanu kā biznesu. Par komercdārza ierīkošanu ,kopšanu un ogu realizācijas iespējām.
Seminārs notiks 29. janvārī 10 00, Limbažos Jūras ielā 58, 3. stāva zālē.
Dalību seminārā pieteikt pa tālr. 29397490 pie uzņēmējdarbības konsultantes Zaiga Blauas

Vietējo lauku uzņēmēju un mājražotāju darbības atbalsts un attīstības virzība LEADER pieejas projektos.

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Ludzas nodaļa aicina visus interesentus apmeklēt informatīvo semināru "Vietējo lauku uzņēmēju un mājražotāju darbības atbalsts un attīstības virzība LEADER pieejas projektos". Seminārs notiks Ludzā, Raiņa ielā 16a, 1.stāva zālē, 28.janvārī, plkst.: 10:00.
Semināra laikā tiks runāts par vietējo lauku uzņēmēju un mājražotāju iespējām iekļauties LEADER projektos, aktualitātēm nodokļu un grāmatvedības uzskaiti reglamentējošajos normatīvajos aktos, un jauno kārtību darījumiem ar lauksaimniecības zemēm 2015.gadā.

Vietējo lauku uzņēmēju un mājražotāju darbības atbalsts un attīstības virzība LEADER pieejas projektos.

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Ludzas nodaļa aicina visus interesentus apmeklēt informatīvo semināru "Vietējo lauku uzņēmēju un mājražotāju darbības atbalsts un attīstības virzība LEADER pieejas projektos". Seminārs notiks Domes namā, c. Blontos, Blontu pagastā, Ciblas novadā, 27.janvārī, plkst.: 10:00.
Semināra laikā tiks runāts par vietējo lauku uzņēmēju un mājražotāju iespējām iekļauties LEADER projektos, aktualitātēm nodokļu un grāmatvedības uzskaiti reglamentējošajos normatīvajos aktos, un jauno kārtību darījumiem ar lauksaimniecības zemēm 2015.gadā.

Lauksaimnieku un uzņēmēju likumdošanas izmaiņu aktualitātes

Š.g. 27. janvārī Alsungas kultūras namā notiks informatīvais seminārs lauksaimniekiem un uzņēmējiem par likumdošanas izmaiņām, zemes iegādi, mežsaimniecību un citiem LAP pasākumiem 2015. gadā.

Kontaktinformācija pa tālruņiem 29118502 (uzņēmējdarbības konsultante Linda Dūdiņa-Hoiere) un 27813338 (Alsungas novada lauku attīstības konsultante Santa Kreičmane).

Lapas

Subscribe to RSS - Lauksaimniecība