Lauksaimniecība

„Zālēdāju projekta” fermu diena par pilngraudu skābbarības izēdināšanu gaļas liellopu saimniecībā  notiks 30. septembrī  SIA „Hereford Agro”.

„Zālēdāja projekta” demonstrējumu pasākumu ietvaros 8. oktobrī paredzētais seminārs par skābbarības sagatavošanu Riebiņu novada Galēnu kultūras namā tiek pārcelts uz 2015. gada 21. janvāri.

Apmācības augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecības pagarināšanai

Apmācību tēmas:

* Augu kaitēkļu un slimību izplatības novērojumi un prognozes:

* Kultūraugu slimības. To klasifikācija. Nozīmīgākās galveno lauksaimniecības kultūraugu slimības, to pazīmes;

* Kultūraugu kaitēkļi (piemēram, kukaiņi, ērces, nematodes). To barošanās un attīstības cikli. Nozīmīgākie galveno lauksaimniecības kultūraugu kaitēkļi. Bojājumu pazīmes;

* Nezāles, to klasifikācija. Bioloģiskās īpašības. Izplatītāko nezāļu raksturojums;

* Grozījumi normatīvajos aktos;

LLKC Ozolniekos notiks apmācības otrās klases augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecības pagarināšanai.

Kuldīgas novada zemnieki ciemojās pie Māras un Daiņa Bergmaņiem Rendas pagasta zemnieku saimniecībā „Upmaļi”, kas ir sertificēta bioloģiskā saimniecība.

Trešdien, 17. septembrī, Vidzemes koncertzālē ”Cēsis” zemkopības ministrs Jānis Dūklavs sveica konkursa „Sējējs – 2014” laureātus un vecināšanas balvu saņēmējus – lauksaimniekus, lauku uzņēmējus, mazpulkus un zinātniekus lauksaimniecībā.

Demonstrējuma „Vaislas kazu izaudzēšana, izmantojot dažādus ēdināšanas un turēšanas veidus” fermu diena notika Talsu novada Vandzenes pagasta z/s „Bērzi”.

„Zālēdāju projekta” fermu diena par govju atražošanu ietekmējošajiem faktoriem notiks 24. septembrī SIA „Lestene” Tukuma novada Lestenes pagasta „Pienenēs”.

Mācības : Augkopības un lopkopības produkcijas ražošana bioloģiskajā lauksaimniecībā.

Mācības organizētas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma „Arodapmācības un informācijas pasākumi” aktivitātes „Arodapmācības” apakšaktivitātes „Nozares speciālistu līmeņa mācību organizēšana” ietvaros.
Mācību tēma: Augkopības un lopkopības produkcijas ražošana bioloģiskajā lauksaimniecībā.
Norises vieta: SIA „LLKC” Preiļu konsultāciju birojs Raiņa bulvāris 21b, Preiļi, Preiļu novads
16.09.2014.- Bioloģiskās l/s metodes būtība un lietošanas nozīme; Atbilstības novērtēšana bioloģiskajā l/s - Inese Magdalenoka

Lapas

Subscribe to RSS - Lauksaimniecība