Lauksaimniecība

Kuldīgas novada zemnieki ciemojās pie Māras un Daiņa Bergmaņiem Rendas pagasta zemnieku saimniecībā „Upmaļi”, kas ir sertificēta bioloģiskā saimniecība.

Trešdien, 17. septembrī, Vidzemes koncertzālē ”Cēsis” zemkopības ministrs Jānis Dūklavs sveica konkursa „Sējējs – 2014” laureātus un vecināšanas balvu saņēmējus – lauksaimniekus, lauku uzņēmējus, mazpulkus un zinātniekus lauksaimniecībā.

Demonstrējuma „Vaislas kazu izaudzēšana, izmantojot dažādus ēdināšanas un turēšanas veidus” fermu diena notika Talsu novada Vandzenes pagasta z/s „Bērzi”.

„Zālēdāju projekta” fermu diena par govju atražošanu ietekmējošajiem faktoriem notiks 24. septembrī SIA „Lestene” Tukuma novada Lestenes pagasta „Pienenēs”.

Mācības : Augkopības un lopkopības produkcijas ražošana bioloģiskajā lauksaimniecībā.

Mācības organizētas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma „Arodapmācības un informācijas pasākumi” aktivitātes „Arodapmācības” apakšaktivitātes „Nozares speciālistu līmeņa mācību organizēšana” ietvaros.
Mācību tēma: Augkopības un lopkopības produkcijas ražošana bioloģiskajā lauksaimniecībā.
Norises vieta: SIA „LLKC” Preiļu konsultāciju birojs Raiņa bulvāris 21b, Preiļi, Preiļu novads
16.09.2014.- Bioloģiskās l/s metodes būtība un lietošanas nozīme; Atbilstības novērtēšana bioloģiskajā l/s - Inese Magdalenoka

Šīs nedēļas sākumā notika Eiropas lauksaimniecības un lauku attīstības konsultantu asociācijas (EUFRAS) konference, kurā ar pieredzi dalījās konsultanti gan no ES dalībvalstīm, gan austrumu kaimiņvalstīm – Azerbaidžānas, Moldovas, Baltkrievijas, Uzbekistānas, Serbijas un Bulgārijas.

Šķirnes saglabāšanas apvienība „Zilā govs” no 17. līdz 19. jūlijam Liepājas pusē rīkoja savu biedru semināru, lai apspriestu aktuālākos jautājumus un apskatītu ganāmpulkus.

Svitenē, kas slavena ar kāpostu audzēšanas tradīcijām,  27. septembrī ar plašu programmu tiks atzīmēti pirmie Kāpostu svētki.

Lapas

Subscribe to RSS - Lauksaimniecība