Mežsaimniecība

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Kā atrast noderīgu informāciju meža īpašniekiem"

Informatīvā semināra dalībniekiem būs iespējams uzzināt informāciju par izglītošanās iespējām mežsaimniecībā, kā arī par iespējām saņemt ES atbalstu meža apsaimniekošanai.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/Q8mE7c6DHsunJuSZA
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Mežaudzes aizsardzība izvietojot putnu būrus"

Informatīvā semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt par dažādām metodēm kā ar putnu būru palīdzību pasargāt savā īpašuma esošo mežu no kukaiņu izraisītiem bojājumiem.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/esFk7EoxA1czcwaJ8
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Efektīvas medību saimniecības veidošana"

Informatīvā semināra dalībniekiem būs iespējams uzzināt aktuālāko informāciju par individuālo un dzinējmedību norisi, kā arī efektīvas medību saimniecības veidošanu.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/A44LEVxazSAh7mZ98
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

12.02. | Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Aktualitātes privāto mežu īpašniekiem"

Informatīvā semināra dalībniekiem būs iespējams uzzināt svarīgāko informāciju par meža īpašuma robežzīmju un robežu atjaunošanu un uzturēšanu, kā arī aktualitatēm no Valsts meža dienesta, piemēram, meža inventarizācijas datu aktualizācija, Meža valsts reģistra informācijas saņemšana u.c.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/KYUSgZCpLbC5hefw8
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Aktualitātes privāto mežu īpašniekiem meža apsaimniekošanā"

Informatīvā semināra dalībniekiem būs iespējams uzzināt par svarīgākajām aktualitātēm jaunaudžu aizsardzībā pret dzīvnieku bojājumiem, kā arī aktualitatēm no Valsts meža dienesta, piemēram, pārskata par saimniecisko darbību mežā iesniegšana, meža inventarizācijas datu aktualizācija, Meža valsts reģistra informācijas saņemšana u.c.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/q4TpV7PLS4ydCurP8
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Aktualitātes privāto mežu īpašniekiem meža apsaimniekošanā"

Šī gada 27.janvārī plkst 10:00 ZOOM tiešsaitē interesenti tiek aicināti pievienoties tiešsaistes informatīvajam semināram "Aktualitātes privāto mežu īpašniekiem meža apsaimniekošanā". Informatīvā semināra dalībniekiem būs iespējams uzzināt par svarīgākajām aktualitātēm no Valsts meža dienesta, piemēram, pārskatu par saimniecisko darbību mežā iesniegšana, meža inventarizācijas datu aktualizācija, Meža valsts reģistra informācijas saņemšana u.c.

Alūksnes novads, Mārkalnes pagasts. Tikšanās pie degvielas uzpildes stacijas "Virši" 09:20 | Informatīvais seminārs "Par Lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem"

Praktisks seminārs āra apstākļos. Pieejamās ES atbalsta iespējas īpašniekiem 2020.gadā - zināšanu pārneses pasākumi - Arodapmācību
projekts (mācību iespējas par dažādām tēmām). Konsultāciju projekts. Meža apmeklējumi. Vimek tehnikas priekšrocības un efektivitāte mežsaimniecībā (praktiski piemēri dabā). Mežaudžu izstrādāšana ar Vimek tehniku (praktiski piemēri dabā).

Balvu novads, Balvu pagasts, "Lapas" | Informatīvais seminārs "Par Lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem"

Praktisks seminārs āra apstākļos. Pieejamās ES atbalsta iespējas īpašniekiem 2020.gadā - zināšanu pārneses pasākumi - Arodapmācību projekts (mācību iespējas par dažādām tēmām). Konsultāciju projekts. Meža apmeklējumi. Ozolu audzēšana Latvijā, ozolu audžu apsekošana dabā. Ozolu audžu slimības un audzes profilakiskā kopšana (praktiski piemēri dabā).

Alūksnes novads, Alsviķu pagasts, "Līču lejas". Tikšanās pie degvielas uzpildes stacijas Virši 09:30. | Informatīvais seminārs "Par Lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem"

Praktisks seminārs āra apstākļos. Pieejamās ES atbalsta iespējas īpašniekiem 2020.gadā - zināšanu pārneses pasākumi - Arodapmācību
projekts (mācību iespējas par dažādām tēmām). Konsultāciju projekts. Meža apmeklējumi. Mazgabarīta tehnikas (kvadracikla) izmantoša jaunaudžu kopšanā (praktiski piemēri dabā). Jaunaudžu apskate dabā.

Preiļu novads, Pelēču pagasts "Bērza rubeņi" pulcēšanās pie Preiļu mežniecības- Preiļu pag., Mežsētas- plst. 9:45| Informatīvais seminārs "Aktualitātes meža īpašniekiem, MKPC pieejamais ES atbalsts"

Praktisks seminārs āra apstākļos. ES atbalsts meža atjaunošanai pēc dabas katastrofām. Meža atjaunošana pēc dabas katastrofām. Meža ieaudzēšana lauksaimniecībā neizmantojamā zemē. MKPC aktualitātes - meža inventarizācija, konsultāciju projekts.

Lapas

Subscribe to RSS - Mežsaimniecība